U sklopu projekta Digital Cities Challenge (DCC) odnosno „Izazov za digitalne gradove“ Rijeku je danas posjetio tim konzultanata kako bi obavio intervju s gradonačelnikom i predsjednikom Gradskog vijeća s ciljem upoznavanja s projektom.

Digital Cities Challenge (DCC) odnosno „Izazov za digitalne gradove je prilagođeni program treninga i edukacije koji je pokrenula Europska komisija kako bi pomogla 42 grada u razvijanju i provođenju digitalnih  politika s ciljem unaprjeđenja usluga koje pružaju sugrađanima, radnicima i poduzetnicima.

Ova inicijativa pokrenuta je u listopadu 2017. godine u okviru COSME programa usmjerenog malom i srednjem poduzetništvu te predstavlja zajedničku inicijativu Europske komisije i Europskog odbora regija, savjetodavnog tijela koje zastupa interese europske regionalne i lokalne samouprave. Riječ je o projektu koji potiče korištenje naprednih tehnologija u gradovima kako bi unaprijedili usluge koje pružaju građanima.

Konzultanti projekta Digital Cities Challenge s gradonačelnikom Vojkom Obersnelom

Konzultanti projekta Digital Cities Challenge s gradonačelnikom Vojkom Obersnelom

Grad Rijeka je početkom siječnja 2018. godine podnio prijavu za sudjelovanje u DCC inicijativi u čemu su ga podržali lokalni partneri: Sveučilište u Rijeci, StepRi – Znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, Smart Ri d.o.o., Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture, Riječka razvojna agencija Porin, Visoka poslovna škola PAR, Narodno učilište Rijeka, Udruga MIPRO, CTK – Centar tehničke kulture Rijeka, Centar za inovacije i poduzetništvo CIP PAR. Početkom ožujka 2018. godine dobivena je potvrda Europske komisije da je temeljem prijave na natječaj Grad Rijeka izabran kao jedan od 15 gradova od ukupno 92 prijavljena grada iz 23 države članice. Detalji projekta dostupni su na poveznici https://www.digitallytransformyourregion.eu/

Vjeruje se da će učešće u projektu potaknuti ekonomski rast, stvaranje novih radna mjesta i povećanje kvalitete života i rada gradova koji sudjeluju u projektu. Pomoć će se ostvariti putem praktičnih treninga, umrežavanja i stručne savjetodavne podrške pri realizaciji digitalne transformacije regionalnih i lokalnih poslovnih procesa i usluga koje javna tijela pružaju građanima i gospodarstvu.

Sudjelovanjem u inicijativi Grad Rijeka se obvezuje do rujna 2019., u suradnji s najširom javnosti, akademskim i privatnim sektorom, izgraditi i usvojiti gradske politike vezane za digitalnu transformaciju grada.

Aktivnosti i rokovi

Do jeseni 2019. godine Grad Rijeka će dobiti besplatnu tehničku pomoć i besplatne savjetodavne usluge relevantnih stručnjaka za područje digitalne transformacije, pristup alatima, inovativnim treninzima i edukaciji te povezivanje s drugim naprednim gradovima u Europi. Pored navedenog, sudjelovanje u DCC inicijativi omogućit će Gradu Rijeci dodatni pristup izvorima sufinanciranja konkretnih projekata u području unaprjeđenja koncepta pametnog grada.

Voditelj projekta i nositelji aktivnosti su Zavod za informatičku djelatnost, Odjeli gradske uprave za poduzetništvo i kulturu, a u project će biti uključeni gospodarski subjekti koji djeluju na području Rijeke te građani.

Financijska vrijednost projekta i izvori financiranja

Troškovi savjetodavnih usluga i svi materijalni troškovi financirani su u 100% iznosu sredstvima EU putem Programa za konkurentnost poduzeća COSME(2014.-2020.) – Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises.

Valja istaći kako je učešće Grada Rijeke u projektu u uskoj vezi sa realizacijom Strategije Grada Rijeke, odnosno strateškim ciljem razvijanja konkurentnog gospodarstva na temeljima društva znanja i novih tehnologija, prioriteta vezanog uz jačanje konkurentnosti gospodarstva i mjera vezanih uz razvoj gospodarstva na novim tehnologijama.