Grad Rijeka trenutno provodi postupak koji se službeno zove Savjetovanje s javnošću i to na temu predloženog Plana razvoja grada Rijeke 2021. – 2027.

To u praksi znači da se na portalu e-konzultacija svi mogu uključiti u kreiranje ovog službenog dokumenta na kojem će se temeljiti razvoj Rijeke do 2027. godine.
Komentari i sugestije šalju se putem jednostavnog online obrasca i svi prijedlozi građana bit će pomno razmotreni i analizirani.

Plan razvoja donosi se po isteku Strategije razvoja

Plan razvoja grada Rijeke 2021.- 2027. godine kreira se budući da je netom istekla Strategija razvoja Grada Rijeke koja je vrijedila u periodu od 2014. do 2020. godine, a iz koje su proizašli veliki i brojni projekti i programi realizirani u proteklom razdoblju. To su, primjerice, uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja i programa zdrave prehrane u osnovne škole; dobivanje titule Europske prijestolnice kulture i to po prvi puta u Hrvatskoj iz čega su proizašla i velika ulaganja u kulturu koja su, među ostalim, rezultirala stvaranjem Art kvarta u nekadašnjem industrijskom kompleksu Benčić; novi vrtići sa 600 dodatnih mjesta za djecu; pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama kroz EU projekt; stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju, novih 175 stanova po programu POS-a, deseci novih kilometara vodovoda i kanalizacije, širok socijalni program, novi hotel Hilton na Kostabeli koji upravo traži zaposlenike, još jedan gradski park – park Pomerio, još jedan poduzetnički inkubator ili pak 94 nova autobusa, ali i mnogi drugi gradski projekti realizirani od 2014. do danas.

Strategijom je bio zacrtan i čitav niz državnih projekata za koje Grad Rijeka nije direktno nadležan, no sudjeluje u njima na razne načine. Primjerice to su projekt izgradnje nove bolnice, početak izgradnje ceste D 403 koja će spojiti zapadni dio luke sa zaobilaznicom, izgradnja zapadnog lučkog terminala, priprema za izgradnju dvotračne pruge kroz grad itd.

Također, zahvaljujući strateškom planiranju, Grad Rijeka je sa povezanim društvima do sada iz EU fondova „povukao“ oko 271 milijun eura za različite projekte od kojih je najveći projekt Vodovoda i kanalizacije koji se odnosi na obnovu i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacijske mreže, a čiji je dio bila i obnova infrastrukture u Krešimirovoj ulici.

Sav se dosadašnji razvoj Rijeke, i gore spomenuti projekti i programi, temeljio na strateškim razvojnim planovima (nekada su se ti planovi zvali Smjernice grada Rijeke za razvoj u određenom razdoblju, u pravilu četverogodišnjem, potom je donesena Strategija razvoja na razdoblje od sedam godina koliko traju EU financijski ciklusi, a sada se donosi Plan razvoja također za sedmogodišnje razdoblje u skladu s EU financijskim ciklusom). S obzirom da se Planom postavljaju temelji buduće Rijeke, važno je da što više građana o ovom dokumentu iznese svoj stav, predloži ideje koje možda nedostaju i sl. Time će ovaj dokument biti više usklađen s potrebama, željama i vizijama većeg broja građana.

Plan razvoja utemeljen na 4 strateška cilja i nizu mjera

Novi Plan razvoja za razdoblje do 2027. bazira se na dodatnom jačanju u već stečene pozicije pametnog grada (smart city), koji usporedno svoj razvoj temelji na otvorenosti prema zajednici i otpornosti grada prema klimatskim, gospodarskim, demografskim i ostalim izazovima s kojima će se u budućem periodu susresti.

Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027.To se planira ostvariti kroz više strateških ciljeva koji su detaljno opisani u nacrtu Plana

Tako Plan kroz svoje strateške ciljeve donosi niz mjera među kojima su: dodatno jačanje obrazovnog sustava, daljnja ulaganja u kulturu, nastavak razvoja socijalno osjetljivog grada, razvoj luke u doba novih industrija, razvoj turizma, jačanje javnog prijevoza, rast broja djece vrtićke dobi koja pohađaju redovite vrtićke i jasličke programe, uvođenje dodanih programa u kojima građani mogu participirati u kreiranju gradskih politika, nastavak poticanja razvoja poduzetništva, biciklističke staze, nova ulaganja u komunalnu infrastrukturu, dodatna igrališta, rast broja OPG-ova na gradskim tržnicama, nastavak uspješnog korištenja sredstava iz EU fondova itd.

O svemu ovome te o brojnim drugim stavkama plana svoje mišljenje možete dati tako da se uključite u Savjetovanje o Planu razvoja grada koje je otvoreno do 18. veljače ove godine.

Inače, ovaj riječki Plan razvoja je jedan je od prvih razvojnih planova koje donose gradovi, a koji trebaju biti usklađeni s novim budućim EU financiranjem i Nacionalnom razvojnom strategijom.

Pročitajte Plan razvoja, u njemu je pristupačno i sažeto predstavljena vizija, ciljevi, mjere i aktivnosti razvoja Rijeke do 2027. Uključite se potom kao aktivni građani svojim sugestijama i prijedlozima kako bi završni dokument bio što kvalitetniji.