Na ovim je stranicama s ciljem informiranja šire javnosti svim građanima dostupan uvid u proces izrade Plana razvoja Grada Rijeka 2021. - 2027. kao i sam budući Plan razvoja

Gradovi su na početku nove dekade suočeni s nikad do sad viđenim prilikama za razvoj i planiranje, ali i izazovima kakvi do sada nisu bili poznati. Živimo u vremenu u kojem ne možemo sa sigurnošću predvidjeti tehnološke mogućnosti, kao niti klimatske, demografske i zdravstvene izazove koji nas čekaju za 10 godina. Želja je sviju da Rijeka bude grad koji je promjene i izazove koje ga čekaju dočekao spreman, otvoren, prilagodljiv i otporan.

Na prelasku iz industrijskog u digitalno doba Rijeka je pokazala da ima snage biti kreativna, prilagoditi se i naći nove namjene za svoje stare prostore, svoju inovativnost, kreativnost, multikulturalnost i industrijsku tradiciju.

U procesu strateškog planiranja razvija se vizija Rijeke za narednih 10 godina kao temelj i kao osnova za sve druge planske dokumente koji se pripremaju prema europskim i nacionalnim smjernicama. Proces izrade Plana razvoja i sam Plan razvoja  na ovim će stranicama biti dostupan svim građanima.

Postupak izrade Plana razvoja

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2021.-2027. godine.

6. listopada 2020. donesen je Zaključak o imenovanju Radne skupine za potrebe izrade Plana razvoja. Radnu skupinu čine: gradonačelnik Rijeke, savjetnica gradonačelnika za razvoj i gospodarstvo, pročelnici gradskih odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, za poduzetništvo i Zavoda za informatičku djelatnost.

9. studenog 2020. usvojena je Komunikacijska strategija za izradu i provedbu Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.- 2027. godine.

14. prosinca 2020. Gradonačelnik grada Rijeke donio je Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Plana razvoja Grada Rijeka za razdoblje od 2021.-2027. godine

 

Uključenost stručne javnosti

U procesu izrade Plana razvoja grada Rijeke održan je niz radionica sa stručnom javnošću okupljenom po temama:

Vijesti/informacije s radionica i panela u kojima je sudjelovala stručna javnost mogu se  pronaći na pojedinačnim tematskim podstranicama Plana razvoja.

Ovdje su dostupne izjave četiri moderatora navedenih tematskih radionica.

Također, održana je i panel rasprava o razvoju Rijeke do 2030. u kojoj su sudjelovali predstavnici stručne javnosti (ranije okupljene na održanim radionicama) i gradonačelnik Rijeke. Ključne teme panela bile su:

  • Kako vidimo Rijeku danas?
  • Kakvom je zamišljamo 2030?
  • Što je to što moramo poduzeti da bismo stigli do željene vizije grada u 2030?

O njima su razgovarali: Ivo Usmiani, direktor Jadran galenskog laboratorija, Dario Zorić, direktor Riječke razvojne agencije Porin, Tomislav Palalić, direktor Zračne luke Rijeka, Adam Butigan, ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje PGŽ i Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke.

Snimku panela, razlomljenu u 4 dijela možete pogledati ovdje:

 

Uključenost građana

U sklopu izrade Plana razvoja održava se i Savjetovanje s  javnošću u koje su pozvani uključiti se svi građani Rijeke. Savjetovanje s građanima o budućem razvoju grada održava se od 19. siječnja do 18. veljače 2020. godine na stranicama E-konzultacija (Savjetovanja) Grada Rijeke.

Osnovni elementi dokumenta Plan razvoja

Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2021.do 2027. godine će kao službeni dokument imati sljedeće sastavne dijelove koji su u procesu izrade.

  • UVOD u Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. koji će obuhvatiti sljedeće dijelove: Kontekst i metodologiju izrade plana razvoja, Zakonodavni okvir, Strateški okvir i Osnovna načela razvoja.
  • ANALITIČKA PODLOGA Plana razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. koja će obuhvatiti analize postojećeg stanja i podatke iz sljedećih područja: Osnovni podaci, Društvo (demografija, društvena infrastruktura i obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i socijalno uključivanje), Gospodarstvo (opća gospodarska kretanja, tržište rada, poslovno okruženje, turizam i kulturu), Urbano okruženje (kvalitetu urbanog okoliša, izloženost ekološkim rizicima i klimatskim opasnostima, primarnu infrastrukturu, infrastrukturu za mobilnost i internetsku povezanost, okvir upravljanja razvojem) te SWOT analizu.

Analitička podloga će sa podacima iz navedenih područja kada bude ispisana biti dostupna na sljedećoj podstranici:

  • STRATEGIJA Plana razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. koja će obuhvatiti sljedeće dijelove: Vizija, strateški ciljevi, smjernice razvoja, željena pozicija, načela razvoja, prioriteti
  • OPERATIVNI PLAN razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. koji će obuhvatiti sljedeće dijelove: Ciljevi, mjere, aktivnosti
  • PRAĆENJE PROVEDBE Plana razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. koje će obuhvatiti popise indikatora uspješnosti u provedbi plana

Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027.