U nastavku ovog članka možete planove raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnog odbora Centar – Sušak i Izvješća o realizaciji komunalnih prioriteta po godinama:

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.