Vijeće Mjesnog odbora Centar – Sušak konstituirano 17. prosinca 2018. godine, na svojoj 1. sjednici održanoj 28. siječnja 2019. usvojilo je akte: Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Centar-Sušak, Pravila Mjesnog odbora Centar-Sušak i Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos razvoju Mjesnog odbora Centar – Sušak, koji se mogu pogledati u nastavku članka.