Novo Vijeće Mjesnog odbora Centar – Sušak konstituirano 19. studenog 2014. na svojoj 1. sjednici održanoj 24. studenog 2014. usvojilo je akte: Pravila Mjesnog odbora, Poslovnik Vijeća mjesnog odbora i Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos razvoju Mjesnog odbora Centar – Sušak, koji se mogu pogledati u nastavku članka.