Kada pridu pusni dani

sako leto tu smo mi ….

Tako van dragi judi počne himna Pehinarskeh feštari ki su prošlo leto proslavili pdeset i peti rojendan. Oni su van lepi, šesni i vavek veseli. takovi su bili i onda kad su prvi put obukli monture i okolo hodili. Pred pedeset i pet let grupa pehinarskeh mladić se je sastala i odlučila poć va maškare. Va dogovaranju palo njin je napamet, a zmisleli su se, da va to vreme na Pehinu ima puno judi ki su demobilizirani zondašnje vojske. Šli su do njih, a oni su njin zgušton posudili svoje monture keh su mladići još dodelali.

Pehinarski feštari

Na brageše i jakete su došli cindrići a na baretu su stavili paunova al fazanova pera.
Obuli su škornje i opasali se scinturinon. Zgledali su kot vesela, lepa vojska. To prvo leto šli su po Pehinu,a pokle i po Halubju. Si su ih rada dočekali i parićeli jist i pit kamo got su došli. Znali su lepo tancat,a i zakantat. Tako su leta tekla, oni su bili najlepša maškarana družina našega kraja. Družina ka drži užancu maškaranja. kako takovi prvi su hodili Vreku i onda kad ni bilo Riječkega karnevala.

Pokazali su se juden na Kozale,Titoven trgu kade su bili motorizirani, a hodeć su pasali po Koršu. generacija feštari ka je osandeseteh let hodila bila je začetnica Rijepkega karnevala. Dogodilo se to da smo osandeset i drugega leta feštari, rijčka grupa Lahko čemo i Halubajski zvončari, ki su isto prvo tega hodili po Reke skupa pasali po Koršu. Drugo leto je se to počelo.

Tako smo ovo leto proslavili dvajset i pet let Riječkega karnevala, najvećega tu pu nas, a poznatijega va Evrope i svete. drago nan je da smo i mi del teh događaji aš se sten retki moru pohvalit. No ni nas vavek bilo ovako puno. Krajen sedandeseteh let sobun smo va kumpaniju zeli i divojke. va isto to vreme storili smo svoju banderu i napisali himnu. Bandera ima bordo i črno polje a masredine je jaje va ken je peteh. tako lepi samo smo nastavili držat užance kraja skuda smo. Monture smo malo uredili, da budu ča škureje, da se po teh razlikujemo od drugeh feštari.

Va organizacije smo sen maškaraneh događji na Pehinu.Tako smo već sedavnajsti put organizirali “Maškarini Pehin” ki je ovo bil i deseti međunarodni. Imamo svoji muzikanti ki su del naše kolone, poznati su kot pravi judi ki sopu pusnu muziku. kako bimo bili ča lepši a hodili i na ljetna maškaranja, storili smo nove ljetne monture. Isto su va bojah bandere bordo i črne. Stomanje su bordo i odzada je naštikan amblem peteh va jaju. brageše al brhani su nan črni. na glavah isto speri su nan rumbice. Učesnici smo više ljetneh karnevali kako ča su oni va Noven Vinodolu, Rabcu, Cresu, Senju i Fužinah.Lepo nas je videt pa smo sagde štimani. osim maškaranja Pehinarski feštari su i ekološka udruga. baveć se zekologijun očistili smo vas Pehin. Pomogli smo VMO va sakoj akcije. Vredne ruke Pehinarskeh feštari su vavek parićane za delat i drugen pomoć.

Va ten delu nan je moto:
Hote snami, nećete bit sami
storit čemo delo, i to velo.
Na kraje reć, uz pozdrav
krepat ma
ne molat
za stare užance držat.
Predsjednik Pehinarskih feštara
Ivan Miodrag Rudanović