Mnogi od nas znaju jako malo o povijesti svog mjesta, stoga Vas na ovoj podstranici želimo ukratko upoznati sa nastankom naselja Pehlin. Naselje Hosti (Pehljin) bilo je smješteno , kao i danas, na glavnoj prometnici, vrlo staroj cesti iz 16 st. koja je išla iz Rijeke u pravcu Sv. Mateja (Vozišće, odvojak za Kastav), Škalnice (odvojak za Klanu) i dalje prema Kranjskoj (Ljubljani). Oko 1717. g. ta je državna cesta proširena.

Uz tu je prometnicu niknulo je naselje Hosti, Pehljin. Prezime Houst zabilježeno je u knjigama 1723.g.čuveni znanstvenik Josip Vincent Host rodio se 1755. g. u Hostima, kao i njegov bratić Nikola Tomo Host. U starijem razdoblju zabilježena je i Županija Hosti, koja je opstojala na području Kastavštine. Tu Županiju činila su naselja: Turkovo, Pletenci, Pehljin, Hosti, Čubetići, Pazarište i Škurinja.

Pehlin kroz povijest - Pogled

Stariji naziv Hosti bio je Hostve, ali i Hvast, a u podacima iz prvih desetljeća stoji ime Houst.

Dr. Matko Laginja 1889.g. rekao je o nazivu Pehlin: “Pehlin je dobilo ime od neke naseljene obitelji koja je tamo živila u prošlom veku, al joj već nema traga. Ti pehlinari bili su tuđinci (valjda Kočevari ili od drugde Nemci) u službi državne komore koja je ondje imala harnicu ili daciju”. Etnograf Ivo Jardas pak piše: “Pehljin je pak dobil ime po štrpedeh ale pehjićeh, ki su onuda rasli”.

Pehlin kroz povijest

Za Austro-Ugarske vladavine Hosti, Pehljin bili su na samoj granici , tako da je jugoistočni dio pripao Rijeci(Mađarskoj), a veće područje Hosti, Pehljina našlo se na granicama Austrije. Granica je bila označena, te kamen međaš još i danas postoji. U to vrijeme mještani su se bavili poljoprivredom i vinogradarstvom i plodove odnosili u Rijeku.

Foto-1923

Od 1918. do 1924. godine Hosti, Pehljin bili su pod talijanskom okupacijom. Županija Hosti-Pehljin i dalje je pripadala Općinskom poglavarstvu u Kastvu te je od 1924. do 1929.g. kotar Kastav potpao pod Ljubljansku oblast, od 1928. do 1929. pod Primorsko-Krajišku oblast, a od 1929. do 1939.g. bio je u sastavu Savske banovine. Od 1939 g. pod upravom je Banovine Hrvatske.

Korištena literatura:
1.Monografija Osnovna škola Pehlin
2.Općina Rijeka-Povijest naselja od postanka do 1980. godine