Gradovi udruženi u EUROCITIES usvojili su 10 principa za bolji pristup, upotrebu i upravljanje podacima građana kako bi poticali društveno odgovorno korištenje podataka o građanima te bili sigurni da oni služe poboljšanju odlučivanja i učinkovitosti javnih usluga.

19.11.2019. objavljena je publikacija EUROCITIES:  DATA-PEOPLE-CITIES Eurocities citizen data principles in action koja sadrži opise najboljih inicijativa i projekata o tome kako europski gradovi provode te principe. Između 10 najboljih praksi gradova odabran je i sustav upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Rijeke za koji je Grad Rijeka dobio Certifikat ISO/IEC 27001:2013  čime je potvrđena učinkovitost gradske uprave u zaštiti podataka Podatkovnog centra.

Najbolja praksa Grada Rijeke objavljena u publikaciji EUROCITIES

Podatkovni centar je iznimno složeni sustav, budući da je samo gradskih kartica izdano 85 tisuća, te koji je samim time što se nalazi u računalnom oblaku izložen opasnosti od cyber napada. Svaki prekid rada Podatkovnog centra dovodi i do prekida pružanja niza gradskih usluga, od naplaćivanja javnog gradskog prijevoza preko naplate parkiranja i nadzora potrošnje energenata za koje je zadužen Energo do sustava vatrodojave.

Unapređenje sustava upravljanja sigurnošću nastavit će se i dalje, a u uvjetima povećanih cyber rizika glavni je cilj osigurati kontinuitet napredne lokalne e-Uprave koja će koristeći informacijsko-komunikacijske tehnologije poštovati prava građana i zaštititi njihovu privatnost i osobne podatke, a s druge strane omogućiti maksimalnu dostupnost javnih usluga i informacija.