Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel i pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke Vanja Smokvina borave u Bruxellesu na skupu ICT for Energy Efficiency – Informatičke i komunikacijske tehnologije za energetsku učinkovitost, u sklopu mreže važnih europskih gradova EUROCITIES, kojega je organizirala Europska komisija. Tijekom održavanja skupa riječki je gradonačelnik potpisao pristup Grada Rijeke Zelenoj digitalnoj povelji koja većim i važnijim europskim gradovima donosi obvezu iznalaženja kreativnih puteva i načina da uz primjenu informatičko-komunikacijske tehnologije, u svojim sredinama i šire djeluju na smanjenju emisije stakleničkih plinova za 30% do 2020. godine.

Potpisnici povelje se također obvezuju da u zajedništvu i partnerstvu s drugim gradovima aktivno rade na pitanjima energetske učinkovitosti do 2011. godine i da razvijaju sveobuhvatne projekte informatičko-komunikacijske tehnologije te da barem 5 pilot projekata realiziraju do 2015. godine.

Službena svečanost potpisivanja održana je kao dio skupa ICT for Energy Efficiency – Informatičke i komunikacijske tehnologije za energetsku učinkovitost, kojega je organizirala Europska komisija u suradnji sa Španjolskom koja predsjedava EU te EUROCITIES.

Broj europskih gradova potpisnika Zelene digitalne povelje – Green Digital Charter – kojom se obvezuju na smanjenje emisije stakleničkih plinova uz primjenu informatičkih i komunikacijskih tehnologija sve je veći. Svoj su potpis na “EUROCITIES Green Digital Charter”, već stavili gradonačelnici 14 gradova (Manchestera, Birminghama, Bristola, Genove, Ghenta, Haga, Lisabona, Murciae, Metropole Nantesa, Reykjavika, Tallinna, Stockholma, Beča i Zaragozae), a danas su je potpisali gradonačelnici gradova Amsterdama, Bologne, Helsinkija, Malage, Nice Cote d’Azur, Porta i Rijeke. Grad Nürnberg namjerava se pridružiti grupi u ožujku 2010.

Europski klimatski ciljevi mogu se postići jedino mjerama koje pomažu gradskim upravama da svojim aktivnostima utječu na smanjenje emisije stakleničkih plinova. Zelena digitalna povelja ima ulogu katalizatora za gradove koji trebaju surađivati u iznalaženju kreativnog i maštovitog načina kako od grada postati pametan grad.
Danas stapanje gradova širom Europe snosi odgovornost za veći dio emisije stakleničkih plinova, međutim upravo su takvi gradovi i u poziciji da iznađu rješenja. Govoreći o specifičnim mjerama za smanjenje emisija stakleničkih plinova putem primjene informatičkih tehnologija, gradske uprave koje podupiru Povelju moraju identificirati mogućnosti korištenja novih tehnologija, dati inicijativu za stvaranje odgovarajućih propisa, pružiti podršku stvaranju novih oblika javno-privatnog partnerstva u poslovanju, industriji i u sektoru dobrovoljnih aktivnosti te s drugim gradovima razmjenjivati iskustvo i praksu.

ICT for Energy Efficiency

Green Digital Charter – Zelena digitalna povelja iznjedrena je u razgovorima vođenim među predstavnicima EUROCITIES, Grada Manchestera i Europske komisije. Noj je prethodila preporuka Komisije usvojena u listopadu 2009. koja naglašava ulogu javne uprave u postizanju ciljeva EU do 2020. godine. Europska komisija će i u buduće poticati ovakve vidove suradnje, a potpisivanje Zelene digitalne povelje pozdravila je i Neelie Kroes, povjerenica za digitalne programe.

EUROCITIES je mreža važnijih europskih gradova, koja povezuje predstavnike lokalnih vlasti iz 140 većih gradova iz preko 30 zemalja.