Služba prometa Rijeka plusa na nekoliko je dana dobila priliku testirati MG ZS automobil, električni auto s inteligentnim i potpuno digitalnim sustavom upravljanja koji je dodijeljen od strane Hrvatskog telekoma.

Aplikacija koju je razvio Hrvatski telekom koja se bazira na car sharingu

Aplikacija koja se bazira na car sharingu

Služba prometa nekoliko je godina sudionik u projektima Centra za kompetenciju za pametne gradove-CEKOM. S obzirom na to da Rijeka jedina u Hrvatskoj ima pametni prometni centar, a nova rješenja u prometu i alternativni način prijevoza su svakako budućnost, u Rijeka plusu su ponosni što im je povjerena faza testiranja i aplikacije koju je razvio Hrvatski telekom koja se bazira na car sharingu.

Riječ je o otvorenoj e-Roaming platformi s jasno definiranim lokacijama s punionicama, koja daje informaciju o dostupnosti u stvarnom vremenu i mogućnost rezervacije te korištenja punionice. Aplikacija uključuje precizne informacije te lokacije za korištenje car sharing sustava i moći će se integirati s ostalim modulima smart city platforme, čime će se omogućiti veća efikasnost, kontrola i pristupačnost naplate parkinga.

Testiranje MG ZS automobilaTakođer, objedinjuje se mogućnost punjenja e-vozila, i korištenje car sharing vozila te mogućnosti parkinga za sve sudionike javnog transporta na području grada Rijeke i šire.

Projekt CEKOM je vrijedan 149,6 milijuna kuna, a u njemu sudjeluje 20 partnera. Riječ je o trogodišnjem projektu, odnosno najvećem razvojnom projektu u Hrvatskoj u području informacijsko komunikacijskih rješenja usmjerenih na poboljšanje kvalitete života građana. Projekt se temelji na rješavanju izazova s kojima se nosi svaki grad, s posebnim naglaskom na pametna rješenja za okoliš, i promet.

Sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj