Ne računajući sredstva za izgradnju Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina, Grad Rijeka je proteklih godina za čitav niz projekata iz Pretpristupnih programa, Programa Unije, Transnacionalnih programa te kroz Strukturne i investicijske fondove realizirao oko 40.000.000 kuna, od čega je EU sufinanciranje iznosilo oko 30.000.000 kuna. Međunarodno udruženje Eurocities – mreža velikih europskih gradova, nedavno je Gradu Rijeci dodijelilo prestižnu nagradu za ICT for Energy Efficiency – Informatičke i komunikacijske tehnologije za energetsku učinkovitost u gradovima.

Kako je govoreći o europskim projektima i povlačenju sredstava iz EU fondova, kazao gradonačelnik Vojko Obersnel, prestižna nagrada Green Digital Charter Gradu Rijeci za projekt iURBAN nije pala s neba. “U razdoblju od 2013. do 2017. godine Gradu Rijeci odobreno je sufinanciranje velikog broja projekata po čemu je, gledajući broj odobrenih projekata, u cijelom nizu programa, odnosno natječaja, Grad Rijeka bio najbolji u Hrvatskoj. Riječ je o zahtjevnom razdoblju, jer je obuhvaćalo i pretpristupno razdoblje, kao i razdoblje članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Grad je bio mogućnosti prijaviti projekte za sufinanciranje iz europskih fondova kroz Pretpristupne programe, Programe Unije, Transnacionalne programe te kroz Strukturne i investicijske fondove. Korištenje pretpristupnih fondova bilo je otežano jer su ekonomski pokazatelji Grad Rijeku smještavali iznad hrvatskog prosjeka, stoga nismo mogli aplicirati projekte koji su se financirali iz financijski najizdašnijih komponenti IPA pretpristupnog programa, izuzev projekta za izgradnju Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina kojeg EU financira s oko 25 milijuna eura. Uložili smo dodatne napore u apliciranje za sredstva iz Programa Unije i Transnacionalnih programa. Riječ je o sredstvima koja je teže dobiti jer se za njih mogu natjecati institucije svih zemalja članica i zemalja kandidata. Grad Rijeka bio je najuspješnija institucija u Hrvatskoj po broju odobrenih projekata iz programa CIP ICT PSP, koji se odnosi na korištenje informacijskih tehnologija u povećanju dostupnosti raznih vrsta usluga. Primjeri projekata sufinanciranih iz ovog programa su: EGOV4U, SEED, INCA, iLOCATE”, rekao je gradonačelnik Obersnel.

Međunarodno udruženje EUROCITIES - mreža velikih europskih gradova, dodijelilo je Gradu Rijeci prestižnu nagradu za ICT for Energy Efficiency - Informatičke komunikacijske tehnologije za energetsku učinkovitost u gradovima

Rijeka je priznanje dobila u sklopu Zelene Digitalne povelje u konkurenciji s gradovima Amsterdamom i Valencijom

Riječ je o projektima kojima se edukacijom i povećavanjem dostupnosti Interneta, e-usluga i informatičke opreme, smanjuje socijalna isključenost u društvu, odnosno projektima informiranja javnosti o uslugama Grada, komunalnih i trgovačkih društava, ustanova, putem novih, digitalnih kanala smještenih na pristupačnim javnim mjestima te projektima koji omogućuju bolju dostupnost socijalnih i zdravstvenih usluga te unapređenje GIS sustava i razvoj novih aplikacija.

Na natječaju iz programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska, Grad Rijeka postigao je najbolje rezultate od svih partnera po broju odobrenih projekata u kojima je nositelj. Riječ je o projektima: Creative Start Up, jačanje poduzetničkih kapaciteta u sektoru kreativnih industrija EnterYOUTH, razvoj poduzetničkih vještina kod mladih te IRIS. – integracija djece s invaliditetom kroz sport. U 2016. godini iz programa INTERREG CENTRAL EUROPE Gradu Rijeci odobreno je sufinanciranje 5 projekata: URBANINNO, CERlecon, SULPITER, ReSites, Forget Heritage, što je veliki uspjeh jer je prolaznost na ovom natječaju bila samo 5,6% . Naime, od 620 prijavljenih projekata sufinanciranje je odobreno za 35 projekata, od kojih je pet riječkih. Riječ je o projektima URBAN INNO – maksimiziranje inovacijskog potencijala urbanih sredina CERlecon – unaprjeđenje i poboljšanje vještina i poduzetničkih kompetencija na području novih tehnologija, inovativnih proizvoda, usluga i procesa te društvenih inovacija SULPITER – Smanjenje emisija C02 i unaprjeđenje učinkovitosti i konkurentnosti teretnog prometa u funkcionalnim urbanim sredinama, ReSites – valorizacija brownfielda, Forget Heritage- unapređenje/korištenje potencijala kulturne baštine.

U 2016. odobrena Gradu Rijeci odobrena su i 2 projekta iz programa Horizon2020 (Obzor 2020) i to MySMARTLife i CIRC-PACK.
Grad Rijeka, osim navedenih provodio i projekte: RINKLUZIJA, Izrada Glavnog plana razvoja riječkog prometnog pravca na području Grada Rijeke, Energetska obnova 2 vrtića i 2 osnovne škole, Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu 14 vrtića i osnovnih škola, Projektna dokumentacija – obalna šetnica zapadni dio grada, iURBAN, FIESTA, ADRIPLAN, Work is the Key, SMILE.
Kod prijavljivanja projekata prioritet je bio da se dobiju sredstva za provedbu aktivnosti koje su važne za građane. Teme projekata za koje je odobreno sufinanciranje odnose se na: promet, energetsku učinkovitost, zaštitu prirode i okoliša, valorizaciju kulturne i industrijske baštine, poboljšanje dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga, povećanje dostupnosti javnih usluga, poticanje poduzetništva, pomoć žrtvama nasilja, unapređenje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama. Ciljane skupine u projektima bili su svi segmenti stanovnika grada Rijeke obzirom na dobne (od predškolaca do umirovljenika), spolne, socijalne (uvijek nastojimo u projekte uključiti socijalno ugrožene, marginalizirane i skupine podložne socijalnom isključenju), profesionalne i sve ostale karakteristike.
Ukupan proračun Grada Rijeke za prethodno navedene projekte iznosi više od 40.000.000 kuna, od čega je EU sufinanciranje oko 30.000.000 kuna, ne računajući sredstva za izgradnju Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina.
Gradonačelnik je naglasio kako će se značajan dio aktivnosti u okviru programa Rijeka 2020/Europska prijestolnica kulture sufinancirati kroz europske fondove. Također, putem Urbane aglomeracije Rijeka, uložit će se napori za maksimalno iskorištenje sredstava dostupnih kroz ITU mehanizam – mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja. ITU mehanizam namijenjen je za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju u razdoblju 2014.-2020., a Gradu Rijeci namijenjeno je oko 50 milijuna Eura.

Zelena digitalna povelja (Green Digital Charter)

Nagrada Green Digital Charter Gradu Rijeci za projekt iURBAN

Prestižna nagrada Green Digital Charter Gradu Rijeci za projekt iURBAN

Međunarodno udruženje EUROCITIES – mreža velikih europskih gradova, dodijelilo je Gradu Rijeci prestižnu nagradu za ICT for Energy Efficiency – Informatičke komunikacijske tehnologije za energetsku učinkovitost u gradovima. Rijeka je priznanje dobila u sklopu Zelene Digitalne povelje (Green Digital Charter) u konkurenciji s Amsterdamom i Valencijom. Za nagradu Green Digital Charter bio je prijavljen 21 projekt od strane 14 europskih gradova mreže Eurocities
Zelena digitalna povelja (Green Digital Charter) dio je inicijative Green Shift Europe kojj je cilj da europski gradovi preko inovacija pronalaze nova kreativna rješenja za suočavanje s klimatskim promjenama. Najveća sredstva za inovacije nalaze se u iskorištavanju informacija i komunikacijskih tehnologija kojima je cilje povećanje energetske efikasnosti i smanjenje emisije štetnih plinova.

Riječki iURBAN projekt

Cilj projekta je poticanje energetske učinkovitosti u gradovima. Kroz ovaj projekt 26 objekata Grada Rijeke i Energa opremljeno je pametnim mjeračima, koji u realnom vremenu daju podatke o potrošnji energenata. Razvijeno je i novo informatičko rješenje za praćenje potrošnje energenata u javnim zgradama.
Na temelju prikupljenih podataka ovo rješenje sugerira Gradu kako se ponašati energetski učinkovitije, a tvrtki Energo pomaže pri optimizaciji tarifnih politika prema korisnicima, uvođenju novih poslovnih modela te učinkovitijem nabavljanju primarne sirovine, Poboljšane sposobnosti analize podataka, komunikacije i predviđanja daje mogućne boljeg upravljanja, otkrivanja incidentnih situacija, prilagodbe potražnje, a sve kako bi osigurale predvidljivije, pouzdanije i ekološki prihvatljive energetske usluge. To ujedno znači i postizanje ciljeva smanjenja uporabe primarnih energenata te smanjenje emisije stakleničkih plinova.
Marko Križanec, zamjenik direktora Energa je kazao kako je na prijedlog riječkog Energa u projekt iUrban putem Smart Home aplikacije bilo uključeno i osam kućanstava, od kojih će dio nastaviti koristiti sustav na komercijalnoj osnovi.
Kako je naglasila Suzana Belošević Romac, savjetnica gradonačelnika za europske projekte, podaci dobiveni ovim projektom poslužili su za apliciranje na projekte energetske učinkovitosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ali će i dalje služiti kao podloga za aplikaciju druge europske projekte.