Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem pokrenuo je postupak izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi utvrđivanja prostornih i drugih uvjeta za građevne čestice obuhvaćene ovim Izmjenama i dopunama Plana i osiguranja preduvjeta za zaštitu prostora i okoliša.

Osnovni cilj izrade izmjene i dopune Plana bit će preciziranje načina projektiranja krovne konstrukcije i utjecaja odabranog rješenja kako na način korištenja tako dobivene korisne površine potkrovne etaže, tako i na korekciju tehničkih i urbanističkih pokazatelja sadržanih u Planu.