Grad Rijeka će u utorak, 25. srpnja 2017. godine, u suradnji s KD Čistoća d.o.o te Prirodoslovnim muzejom Rijeka, obilježiti Projektni dan Plave zastave na plažama Kostanj i Ploče.

Uz ovogodišnju temu projektnog dana naziva ”Čišćenje plaža/marina od sitnog otpada”, održavat će se i edukativne radionice na kojima će djelatnici KD Čistoća zainteresirane posjetitelje upoznati s pravilnim postupanjem sa sitnim otpadom koji nastaje na plažama. Naravno, edukacijom će biti obuhvaćeno i pravilno postupanje i zbrinjavanje ostalih vrsta otpada. Osim toga, na plažama će se provoditi i kratka dobrovoljna anketa s ciljem da se dobije povratna informacija samih posjetitelja o tome koliko su upoznati i osviješteni po pitanju pravilnog odlaganja sitnog otpada na plažama. Svaki posjetitelj koji bude sudjelovao u anketi KD Čistoća, dobiti prigodan i koristan eko-poklon – „živu kartolinu“ koja se sastoji od edukativnog bookmarkera i vrećice sjemena mažurana (majorana hortensis), kratkog opisa biljke i uputa o uzgoju. Naravno, posjetiteljima će biti dostupni i drugi edukativni materijali KD Čistoća.

Djelatnici KD Čistoća će biti na plaži Kostanj od 9,00 do 10,00 sati, te potom na plaži Ploče od 10,30 do 11,30 sati.

Aktivnostima se pridružuje i Prirodoslovni muzej Rijeka, čiji djelatnici će posjetitelje plaža upoznati sa sitnim i nešto većim živim bićima u plitkom moru, pojasu plime i oseke i zoni prskanja mora. Posebna pažnja usmjerit će se na pokazatelje čiste, odnosno organski opterećene morske vode, a govorit će se i o postupanju pri neugodnim susretima s meduzama, vlasuljama, ježicima i drugim morskim organizmima, prirodnim ciklusima i cvjetanju mora te zaštićenim morskim staništima i vrstama. Djelatnici Prirodoslovnog muzeja Rijeka na plaži Ploče bit će od 9 do 10 sati, a zatim na plaži Kostanj od 10.30 do 11.30 sati.

Skip to content