Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, poziva obveznike, fizičke i pravne osobe, obveznike poreza na dohodak ili poreza na dobit, koji obavljaju gospodarsku djelatnost u poslovnom prostoru smještenom u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, da sukladno odredbi čl. 114. st. 7., Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i čl. 7. st. 1. Odluke o visini spomeničke rente, u svrhu utvrđivanja obveze i visine spomeničke rente za 2017. godinu, dostave podatke o korisnoj površini tog poslovnog prostora, kao i sve druge podatke koji mogu utjecati na utvrđivanje obveznika i visine spomeničke rente najkasnije do 31. 3. 2017. godine.

Poziv se ne odnosi na korisnike koncesije na kulturnom dobru te fizičke i pravne osobe koje obavljaju prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost, budući da su, temeljem čl. 114 st. 10. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i članka 6. Odluke o visini spomeničke rente, navedene osobe oslobođene od plaćanja spomeničke rente.

Obveza spomeničke rente temelji se na činjenici gospodarskog iskorištavanja kulturnog dobra u kojem se nalazi poslovni prostor obveznika, a propisana je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15). 40% prihoda ostvarenog po osnovi spomeničke rente prihod je državnog proračuna, a 60% proračuna Grada. Ostvareni prihod Grad raspoređuje sukladno godišnjem Planu raspodjele sredstava spomeničke rente kojeg donosi Gradsko vijeće Grada.

Tekst Odluke o visini spomeničke rente Grada Rijeke može se pronaći u Službenim novinama PGŽ br. 54/12 i 51/13.

Pojednostavite podnošenje prijave, popunite i poštom pošaljite obrazac prijave na adresu:

GRAD RIJEKA
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
51000 Rijeka – Titov trg 3
Faks:  051 209 406

Ili e-mailom:  komun-sustav@rijeka.hr

Interaktivni obrazac kojeg možete ispuniti na računalu i izlistati možete pronaći na web stranicama Grada Rijeke: Prijava podataka za utvrđivanje obveze spomeničke rente.

Prijava ne mora biti ispunjena na objavljenom obrascu, ali mora biti čitka i mora sadržavati sve tražene podatke iz obrasca.

Podaci se daju u svrhu utvrđivanja obveze spomeničke rente za 2017. godinu.

Za sve upite o obvezi spomeničke rente možete nazvati brojeve telefona 051 209 411 i 051 209 307.

Skip to content