Povjerenstva za stipendiranje objavila su 25. studenog 2020. godine prijedloge rang-lista za dodjelu stipendija Grada Rijeke u školskoj/akademskoj 2020./2021. godini. Rang-liste nalaze se u prilogu ovog članka.

Povjerenstva za stipendiranje objavila su prijedloge rang-lista na sljedeće natječaje:

  • Natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima Grada Rijeke u školskoj/akademskoj 2020./2021. godini,
  • Natječaj za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademsku 2020./2021. godinu za učenike i studente prema socijalnim kriterijima,
  • Natječaj za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke u akademskoj 2020./2021. godini.

Pristupnici na rang – liste imaju pravo podnijeti pisani prigovor na utvrđeni redoslijed i bodovanje u roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste, zaključno sa 3. prosincem 2020. godine.

Prigovori se podnose Povjerenstvu za stipendiranje preporučenom poštanskom pošiljkom na Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Trpimirova 2, Rijeka ili se predaje u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2/4, Rijeka (radnim danom, od 8,30 do 15,30 sati).

Odluku o prigovoru donosi gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva te se ona u pisanom obliku s obrazloženjem dostavlja pristupniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna.

Rang-liste u wordu: