Povjerenstva za stipendiranje objavila su 23. studenog 2022. godine prijedloge rang-lista za dodjelu stipendija Grada Rijeke u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini.

Povjerenstva za stipendiranje objavila su prijedloge rang-lista na sljedeće natječaje:

  • Natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima Grada Rijeke u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini,
  • Natječaj za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademsku 2022./2023. godinu za učenike i studente prema socijalnim kriterijima,
  • Natječaj za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke u akademskoj 2022./2023. godini.

Rang-liste nalaze se u privitku ovog članka.

Pristupnici na rang-liste imaju pravo podnijeti pisani prigovor na utvrđeni redoslijed i bodovanje u roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste, zaključno sa 1. prosincem 2022. godine.

Prigovori se podnose Povjerenstvu za stipendiranje preporučenom poštanskom pošiljkom na Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Trpimirova 2, Rijeka ili se predaje u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2/3, Rijeka (radnim danom, od 8,30 do 15,30 sati).

Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva te se ona u pisanom obliku s obrazloženjem dostavlja pristupniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna.

Rang-liste u PDF-u

Rang-liste u Wordu