Grad Rijeka će sukladno smjernicama Europske unije u izradu nove Strategije razvoja Grad Rijeka za razdoblje 2021. godine, kao sastavni dio unijeti sve mogućnosti financiranja iz EU Fondova vezane uz pametne projekte.

Prijedlog strateškog plana Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine

Strateški plan, temeljen na Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine, izrađen je za dvogodišnji period, a izradili su ga djelatnici Zavoda za informatičku djelatnost. U njemu je navedena lista realno ostvarivih projekta s obzirom na tehničke i ljudske kapacitete koja će se dodatno usklađivati sukladno s mogućnostima proračuna Grada Rijeke i raspoloživim europskim sredstvima.

Strateški plan izrađen je u suradnji odjelima gradske uprave, komunalnim i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Rijeke, gradskim ustanovama te partnerskim institucijama. U procesu izrade Strateškog plana odrađeno je sedam radionica koje su obuhvatile sljedeće teme: Pametni ljudi, Pametna uprava, Pametan život, Pametan okoliš, Pametna mobilnost, Pametna ekonomija i Smart Ri – provedba projekata.

Prijedlog strateškog plana sadrži dvije cjeline: Digitalna transformacija gradova i Strateški plan Rijeka Pametan grad – za razdoblje 2019.-2020. godine. Obje cjeline razrađene su sukladno dokumentima usvojenim na tijelima Europske unije.

Provedeno je i Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje je bilo otvoreno 30 dana, a 4. listopada održana je i radionica za  članove Gradskog vijeća, na koju se odazvala samo 1 vijećnica. Provođenjem javnog savjetovanja i radionicom za članove Gradskog vijeća željelo se dobiti povratne informacije o odrednicama Nacrta prijedloga strateškog plana.

Sukladno važećoj Strategiji razvoja grada Rijeke u suradnji s gradskim ustanovama te gradskim komunalnim i trgovačkim društvima realiziran je niz projekata koji su sukladni europskom konceptu Pametnog grada.  Novi europski semestar započet će 2021. godine. Prema jasnim porukama koje u posljednjih godinu dana stižu iz tijela EU, Europska unija želi ojačati svoju poziciju na globalnom tržištu, stoga će u razdoblju nakon 2021. godine snažno insistirati na projektima koji imaju pametne, odnosno digitalne komponente, a sve države-članice EU, regije i veliki gradovi moraju tome dati svoj puni doprinos.

Gradonačelnikov kolegij

Gradonačelnikov kolegij

Kako je pojasnio pročelnik Zavoda, Željko Jurić, u naredne dvije godine intenzivno će se ispitati i testirati sve mogućnosti financiranja vezane uz pametne projekte, a Strateški plan Rijeka pametan grad ujedno predstavlja i pripremu za izradu nove Strategije razvoja grada Rijeke koja će stupiti na snagu 1. 1. 2021. godine. Jurić je kazao kako je u dokumentu naveden popis 13 projekata koji će se realizirati u predmetnom periodu. Uz već navedeni Izazov za digitalne gradove popis obuhvaća i modernizaciju Podatkovnog centra Grada Rijeke, daljnju izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture, programe e-Škole, e-Uključivost, e-Uprava, zatim portal otvorenih podataka, informatizaciju sustava socijalne skrbi Grada Rijeke i dr.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako Grad Rijeka već niz godina razvija projekte koji doprinose konceptu pametnog grada, što je još 2014. godine u studiji Mapiranje pametnih gradova u EU prepoznala i EU koja je među gradovima s više od 100.000 stanovnika, Rijeku označila kao pametan grad. 

Osnovana je  i tvrtka Smart RI za upravljanje Centrom kompetencija za pametne gradove s ciljem povezivanja gospodarskih subjekata i istraživačkih institucija na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima. Partnere u CEKOMU, uz Smart RI kao voditelja klastera i prijavitelja projekta čini 15 poduzetnika i 4 znanstveno – istraživačke organizacije. Partneri su definirali šest kolaborativnih istraživačko-razvojnih projekata koji su temelj strateških aktivnosti CEKOM-a. Ukupna vrijednost projekata iznosi 152 milijuna kuna, od čega se očekuje sufinanciranje iz EU sredstava u ukupnom iznosu od 112 milijuna kuna. Grad Rijeka će biti testni i pokazni centar za „pametne“ tehnologije, u kojem će se provoditi pilot projekti radi unaprjeđenja proizvoda i/ili usluga do razine spremnosti za komercijalizaciju. Projekt je prijavljen, a evaluacija još traje, kazao je gradonačelnik.

Također, Grad Rijeka je u ožujku 2018. godine od strane Europske komisije, temeljem prijave na natječaj programa Digital Cities Challenge (Digitalni izazovi gradova) izabran kao jedan od 15 gradova od ukupno 92 prijavljena grada iz 23 države članice koji sudjeluju u tom programu.

Prijedlog strateškog plana Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine upućen je na Gradsko vijeće na razmatranje i usvajanje.

Sufinanciranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Rijeke u školskoj 2018./2019. godini

Grad Rijeka sufinancira niz projekata i programa u osnovnim školama zahvaljujući svojem opredjeljenju za ulaganje u programe koji se odnose na djecu i mlade, prepoznavanju interesa učenika, roditelja i njihove povećane potrebe, naročito one iznad državnog pedagoškog standarda, iako za to ne postoji zakonska obveza. Poticanjem i provođenjem niza programa namijenjenih najmlađim građanima – djeci i mladima stekao je i status Grada prijatelja djece. U školskoj 2018./2019. godini šire javne potrebe osnovnog školstva Grada Rijeke sufinancirat će se s ukupnim iznosom od 1.7 milijuna kuna.

Riječ je o programima: Moja Rijeka, zatim Rano informatičko obrazovanje za učenike od 1. do 4. razreda, “E-matematička učionica”, program “LIADO”, Školska prehrana za sedam učenika s teškoćama Centra za odgoj i obrazovanje te nastava euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi.

Valja naglasiti kako je program ranog učenja informatike u razrednoj nastavi u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Rijeka započeo davne 2000. godine. Rano učenje informatike eksperimentalno je uvedeno u 6 riječkih osnovnih škola 2002./2003. godine.  Već naredne školske godine rano učenje informatike uvedeno je u većinu osnovnih škola u Rijeci, a do danas je u navedenoj izvannastavnoj aktivnosti sudjelovalo sveukupno 45630 učenika.

Gradonačelnikov kolegij

Gradonačelnikov kolegij

Programom Ranog informatičkog obrazovanja učenike se postepeno uvodi u svijet računala i daje im se osnovna znanja, odnosno osnovnu pismenost u informatici. Cilj je osigurati potporu učenicima mlađe školske dobi u stjecanju informatičke kompetencije. Program je za učenike besplatan, dok roditelj učenika koji nema prebivalište na području grada Rijeke sudjeluje u cijeni učenja informatike iznosom od 60,00 kn mjesečno.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako je pozvao načelnike i gradonačelnike općina i gradova riječkog prstena da se uključe u akciju i sufinanciraju osnovnu informatičku pismenost djece iz njihovih sredina i na poziv većinom dobio pozitivne odgovore. „Žao nam je da u 21 stoljeću na ovakav način rješavamo informatičku pismenost naše djece, pogotovu kada se zna da je novim kurikulumom učenje informatike predviđeno tek u 5 razredu osnovnih škola“, dodao je gradonačelnik.

Uz program širih javnih potreba u osnovnom školstvu treba naglasiti da Grad Rijeka izdvaja oko 9 milijuna kuna za provođenje programa produženog boravka i Građanskog odgoja i obrazovanja.

Projekt Udruge DELTA “Akcija za 5!” ove godine na temu Medijska pismenost

Grad Rijeka već trinaestu godinu zaredom u suradnji sa Udrugom DELTA iz Rijeke provodi Projekt “Akcija za 5!” koji je proizašao iz dugogodišnje suradnje u okviru Projekta “Mislim globalno, djelujem lokalno – Dan akcije”. Ove godine, 60-tak učenika srednjih škola uz podršku trenera i volontera će osmišljavati projekte na temu “Medijska pismenost”. Cilj ovoga projekta je pružiti mladim ljudima između 14 i 19 godina mogućnost razvijanja sposobnosti potrebnih za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini. Na završnoj prezentaciji projekata, učenici sami biraju najbolji projekt, koji će uz financijsku podršku Grada Rijeke i podršku Udruge DELTA realizirati nagrađena grupa srednjoškolaca.

Sufinanciranje projekata učeničkih zadruga u školskoj godini 2018./2019.

Učeničke zadruge važan su oblik odgojno-obrazovnog rada u školama kojim se potiče razvoj učeničkih poduzetničkih znanja i vještina te razvijaju potencijali i radne navike učenika, jača motivacija za radnim i proizvodnim procesima, samopouzdanje i svijest o vlastitim interesima i mogućnostima. Grad Rijeka ovaj program provodi od 2015.g.  Predviđeno je sufinanciranje troškova nabave opreme i materijala do 3.000,00 kuna po učeničkoj zadruzi. Dodatno, predviđeno je sufinanciranje troškova iz područja industrijskog dizajna s ciljem da se, osim podrške u oblikovanju suvremenih i konkurentnih proizvoda, ukaže i na značaj uključivanja koncepcije industrijskog dizajna u oblikovanju proizvoda te približi zanimanje i uloga koju u stvaranju proizvoda ima industrijski dizajner. Predviđena sredstva za ovu aktivnost učeničkih zadruga iznose do 1.500,00 kuna po učeničkoj zadruzi. Javni poziv objavit će se na portalu Grada Rijeke, a bit će otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 15. studenog.

Na kolegiju je prihvaćen Zaključak o provedenom natječaju za davanje na korištenje javne površine za postavu štandova za prodaju cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke, povodom blagdana Svih Svetih.

Sufinanciranje dvaju programa iz sredstava Ureda Grada

U okviru Otvorenog natječaja za male potpore i unapređenja suradnje s neprofitnim sektorom, Ured Grada Rijeke je prihvatio sufinanciranje dvaju aktivnosti koje su od općeg interesa za Grad Rijeku.

Riječ je o sufinanciranju tradicionalne manifestacije „Dani bosansko-hercegovačke kulture“ Zajednice naroda BIH  i sufinanciranju konferencije 2. Psycho film&media festival Rijeka, Društva psihologa PGŽ Oba programa sufinancirat će se sa po 1.000,00 kuna.

Skip to content