Produljen je rok važenja osnovne i dopunske liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje, i to do okončanja postupka prodaje stanova na Martinkovcu.

Važeća Lista prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje utvrđena je 3. srpnja 2013. godine. Osobama uvrštenim na navedenu Listu nuđeni su stanovi koji su izgrađeni na lokacijama POS Donja Drenova i POS Hostov breg. S obzirom na to da je tek svaki peti potencijalni kupac realizirao kupnju stana putem Liste, a u pripremi je bio slijedeći projekt (POS Martinkovac) pokazala se potreba za formiranjem Dopunske liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje. S obzirom na to da velik broj kupaca s Liste prvenstva, a posebice s Dopunske liste nije realizirao kupnju stana, liste su produžavane još četiri puta. Posljednji put rok je produžen za dvije godine, odnosno do 3. srpnja 2021. godine.

Trenutno se na osnovnoj listi prvenstva nalazi 305 osoba, a na dopunskoj listi 402 osobe koje nisu realizirale kupnju stana, dakle sveukupno 707 potencijalnih kupaca stanova.

Početak radova na Martinkovcu planiran u drugom kvartalu ove godine

Građanima koji se nalaze na listama bit će ponuđeni stanovi na Martinkovcu. Projekt izgradnje POS-ovih stanova Martinkovac – 1. faza predviđa gradnju tri višestambene građevine s ukupno 90 stanova s pristupnim putovima i parkirnim mjestima te uređenjem okolnog zelenila. Bit će izgrađeno 36 jednosobnih stanova s dnevnim boravkom te 54 dvosobna stana s dnevnim boravkom orijentiranih prema jugozapadu i jugoistoku.

Agencija za poticanu stanogradnju sredinom veljače potpisala je ugovor s izvođačima radova na izgradnji POS-ovih stanova na Martinkovcu. U tijeku izrada glavnog projekta nakon čega slijedi početak gradnje i prodaje stanova temeljem liste reda prvenstva. Gradonačelnik je ujedno imenovao povjerenstvo, koje provodi postupak za odobravanje zahtjeva za kupnju stana.

Početak radova na izgradnji stambenih zgrada planiran je u drugom kvartalu 2021. godine, nakon izrade projektne dokumentacije i ishođenja građevinskih dozvola. Očekuje se da će gradnja, trajati 18 mjeseci, što bi značilo da se useljenje u stanove na Martinkovcu može očekivati krajem 2022. ili početkom 2023. godine.

Sa stanovima na Martinkovcu u Rijeci će biti izgrađeno ukupno 676 POS-ovih stanova

Gradnja stanova na Martinkovcu dio je programa društveno poticane stanogradnje kojeg Grad Rijeka uspješno provodi putem Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke s ciljem da se građanima omogući rješavanje stambenog pitanja po znatno povoljnijim uvjetima od tržišnih.

Realizacija poticane stanogradnje zadnjih je godina zastala zbog izmjene Zakona o poticanoj stanogradnji, činjenice da je zakonodavac predvidio maksimalnu cijenu od 1350 eura po m², bez obzira na to što je na tržištu, kad je riječ o gradnji došlo do znatnih izmjena cijena i u konačnici zato što zakonodavac nije predvidio razlike u gradnji između kontinentalne Hrvatske gdje je priprema zemljišta jednostavnija, od primorske Hrvatske gdje je tlo stjenovito, pa je priprema gradnje znatno skuplja. Kako se u nekoliko provedenih natječaja nije mogla dobiti odgovarajuća cijena, napravljene su izvjesne korekcije na štetu Grada u smislu smanjivanja cijene zemljišta i preuzimanju dijela troškova izgradnje komunalne infrastrukture, čime se uspjelo doći do zakonskim okvirom predviđene cijene.

Grad Rijeka se još 2001. godine aktivno uključio u izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje i do sada je ukupno po tom modelu izgrađeno 586 stanova. S novih 90 stanova na Martinkovcu u Rijeci po modelu POS-a bit će izgrađeno ukupno 676 stanova.