Produžuje se rok na koji su utvrđene Lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje i Dopunska lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje, za razdoblje od jedne godine, odnosno do 3. srpnja 2017. godine.

Rok važenja je produžen budući da Lista prvenstva i Dopunska lista prestaju važiti 3. srpnja 2016. godine, a velik broj kupaca s Liste prvenstva nije realizirao kupnju stana, dok velika većina kupaca s Dopunske liste do sada nije bila u mogućnosti realizirati kupnju stana s obzirom da su gotovo svi raspoloživi stanovi prodani kupcima s Lista prvenstva.

Skip to content