Četvrtak, 11. travanj 2024.

APOS Grada Rijeke objavio natječaj za izgradnju višestambene zgrade s izradom projektne dokumentacije na Zametu u Rijeci koja se gradi po modelu društveno poticane stanogradnje

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke objavila je 11. travnja 2024. godine otvoreni postupak javne nabave izgradnju višestambene zgrade s izradom projektne dokumentacije na Zametu u Rijeci koja se gradi po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Zamet).

Više informacija