Projektom POS Martinkovac izgradit će se tri stambena objekta sa 90 stanova na Martinkovcu kao dio programa društveno poticane stanogradnje kojeg Grad Rijeka uspješno provodi putem svoje Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

U Gradskoj vijećnici potpisani su ugovori o realizaciji projekta gradnje višestambenih zgrade na Martinkovcu po Programu društveno poticane stanogradnje.
Riječ je o Ugovoru između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS) kojim se reguliraju prava i obveze Grada i APOS-a, te Ugovoru o javnoj nabavi za izgradnju višestambenih objekata na Martinkovcu i izradu projektne dokumentacije po modelu društveno poticane stanogradnje – POS Martinkovac između APOS Grada Rijeke i tvrtke VG5 d.o.o., vrijedan ukupno 49.141.258,79 kuna.

Gradnja 90 stanova na Martinkovcu dio je programa društveno poticane stanogradnje kojeg Grad Rijeka uspješno provodi putem Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke s ciljem da se građanima omogući rješavanje stambenog pitanja po znatno povoljnijim uvjetima od tržišnih. Projektom POS Martinkovac izgradit će se tri stambena objekta s pristupnim putovima i parkirnim mjestima, te hortikulturnim uređenjem okoliša. Zgrade će se raditi na dvije čestice, na ukupnoj površini od 6.095 m², na jugoistočnom, pretežno neizgrađenom dijelu naselja Martinkovac.

Investicija na Martinkovcu ukupne je vrijednosti 54.539.400,00 s PDV-om od čega je Grad Rijeka kroz vrijednost građevinskog zemljišta, uređenje komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukturu, osigurao iznos u ukupnoj vrijednosti od 4.394.168,75 kn. Dio sredstava osiguran je iz proračuna RH u iznosu od 11.362.375,00 kn, dok se ostatak sredstava, u iznosu od 38.782.856,25 kn, odnosi na financijska sredstva kupaca (vlastita sredstva i/ili kredit banke) koja kupci uplaćuju po potpisivanju Predugovora o kupoprodaji, a tijekom izgradnje stanova.

Dodatno, Grad Rijeka je na Martinkovcu u izgradnju cesta i prateće komunalne infrastrukture te potrebnu projektnu dokumentaciju uložio i 11.742.125,00 kuna.
U svrhu pokretanja stambene izgradnje na Martinkovcu sukladno Izmjenama i dopuna detaljnog plana uređenja ovog stambenog područja izgrađen je niz stambenih ulica s pratećom infrastrukturom: instalacijom vode, odvodnjom oborinskih i sanitarnih voda, elektroinstalacije visokog i niskog napona, javne rasvjete, elektrokomunikacijske kanalizacije, plinske instalacije i rasteretnog oborinskog kolektora. Izgradnjom ulica i stavljanjem pratećih instalacija u funkciju stekli su se uvjeti za početak radova na gradnji stambenih građevina.

Početak radova na izgradnji stambenih zgrada planiran je u drugom kvartalu 2021. godine, nakon izrade projektne dokumentacije i ishođenja građevinskih dozvola. Očekuje se da će gradnja, trajati 18 mjeseci, što bi značilo da se useljenje u stanove na Martinkovcu može očekivati krajem 2022. ili početkom 2023. godine.
Izvođač radova je tvrtka VG5 d.o.o. iz Ljubljane (Slovenija), koja je ujedno u sklopu ovog Ugovora, osim za izgradnju objekata na Martinkovcu zadužena i za izradu projektne dokumentacije.

Grad Rijeka se još 2001. godine aktivno uključio u izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje i do sada je ukupno po tom modelu izgrađeno 586 stanova. S novih 90 stanova na Martinkovcu u Rijeci po modelu POS-a bit će izgrađeno ukupno 676 stanova.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je podsjetio, kako su Izmjene Zakona o društvenoj poticanoj stanogradnji omogućile da Grad Rijeka 2006. godine osnuje Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS) koja je od svog osnutka izgradila 379 stanova na Rujevici Donjoj Drenovi i Hostovom bregu. Ukupna vrijednost tih projekata iznosi 222 milijuna kuna.
Također, Grad Rijeka je Sveučilištu u Rijeci bez naknade ustupio zemljište na Drenovi te preuzeo obvezu izgradnje potrebne infrastrukture i uređenja okoliša za što je utrošeno oko 14 milijuna kuna, a u svrhu realizacije Sveučilišnog programa poticane stanogradnje u Rijeci.

Potpisom ovog ugovora nastavlja se izgradnja stanova poticane stanogradnje koja je zadnjih godina zastala zbog izmjene Zakona o poticanoj stanogradnji, činjenice da je zakonodavac predvidio maksimalnu cijenu od 1350 eura po m2, bez obzira na to što je na tržištu, kad je riječ o gradnji došlo do znatnih izmjena cijena i u konačnici zato što zakonodavac nije predvidio razlike u gradnji između kontinentalne Hrvatske gdje je priprema zemljišta jednostavnija, od primorske Hrvatske gdje je tlo stjenovito, pa je priprema gradnje znatno skuplja. Kako se u nekoliko provedenih natječaja nije mogla dobiti odgovarajuća cijena, napravljene su izvjesne korekcije na štetu Grada u smislu smanjivanja cijene zemljišta i preuzimanju dijela troškova izgradnje komunalne infrastrukture, čime se uspjelo doći do zakonskim okvirom predviđene cijene.
Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo što je na natječaju odabrana tvrtka koja je u Rijeci već uspješno dovršila energetsku obnovu OŠ Nikola Tesla i OŠ Ivan Zajc, radove na uređenju MMSU, a izvela je i radove uređenja Palače šećerane te trenutno radi na izgradnji objekta Gradske knjižnice, također na prostoru bivše tvornice Rikard Benčić.

Ravnatelj Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke Hrvoje Šćulac kazao je kako će ukupno biti izgrađeno 90 stanova, odnosno 36 jednosobnih stanova s dnevnim boravkom te 54 dvosobna stana s dnevnim boravkom orijentiranih prema jugozapadu i jugoistoku.
Planirane višestambene zgrade su u cijelosti identične i u svakoj će se nalaziti 30 stanova. Zgrade će se sastojati od podruma, prizemlja i 4 kata, odnosno od ukupno 6 etaža. U podrumu će se nalaziti spremišta stanova, dok su prizemlje i 4 kata namijenjeni stanovanju.
Svaka zgrada imati će lift i pješačku komunikaciju od podruma do 4. kata. Stubišta će biti smještena uz sjeveroistočna pročelja. Sva parkirna mjesta nalaze se u okolišu građevine.
Šćulac je zahvalio Gradskom vijeću koje je oslobađanjem obveze plaćanja komunalnog doprinosa i smanjenjem cijene zemljišta omogućio realizaciju ovog projekta. Stanovi će se prodavati prema važećoj Listi prvenstva na kojoj je 707kupaca.
Direktor tvrtke VG5 d.o.o. Nejc Hrastnik je zahvalivši se na povjerenju ukazanoj njihovoj tvrtki kazao kako su do sada realizirali preko 400 projekata visoke gradnje i vjeruju da će i ova tri objekta izgraditi u roku, podjednako kvalitetno kao i sve druge do sada.

Potpisu ugovora nazočili su Marko Filipović i Nikola Ivaniš, zamjenici gradonačelnika Rijeke, Nada Gunjača, pročelnica Odjela za javnu nabavu Grada Rijeke te Irena Miličević, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke.