Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović i pročelnik Odjela za informatičku djelatnost Grada Rijeke Željko Jurić održali su u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke radni sastanak s delegacijom gradonačelnika iz Sjeverne Makedonije. Glavna tema sastanka bili su riječki Smart city projekti.

Delegacija gradonačelnika i predstavnika Gradskih vijeća iz Sjeverne Makedonije posjetila je Rijeku u sklopu studijskog putovanja „Socio-ekološke lokalne politike za održivu budućnost“, a u organizaciji Zaklade Freidrich Ebert Stiftung.

Prezentirajući riječke projekte vezane uz digitalizaciju gradova i održivi razvoj, gradonačelnik Filipović je naglasio kako je Grad Rijeka do sada, u suradnji s gradskim institucijama te komunalnim poduzećima, realizirao niz projekata koji su u skladu s europskim konceptom Smart city, a u kontekstu plana razvoja Rijeke do 2030. godine, odnosno vizije Rijeke koja glasi „Rijeka 2030. – pametan, otvoren i otporan grad“. Rijeka je, naglasio je Filipović, postala dio karte pametnih gradova u Europi te nastavlja s primjenom pametnih tehnologija u unaprjeđenju procesa javne uprave te povećanja kvalitete života građana, ali i konkurentnosti lokalnih gospodarstava.

„Akcijski plan Pametan grad namijenjen je građanima, poduzećima, istraživačima, investitorima i svima zainteresiranima za budućnosti Rijeke, a usklađen je sa sveobuhvatnim okvirom Strategije razvija Grada Rijeke do 2030. godine. Po pitanju razvoja digitalizacije nastojimo činiti što je više moguće kako bismo našim građanima omogućili što lakše i brže korištenje raznih usluga“, rekao je gradonačelnik Filipović i dodao kako je Rijeka u Hrvatskoj među vodećim gradovima po povlačenju sredstava iz EU fondova spomenuvši pri tom velike aktualne projekte na vodovodnoj i energetskoj infrastrukturi.
„Naš cilj je da Rijeka bude grad pametnih i kvalitetnih komunalnih usluga, kako bi se smanjili troškovi, povećala iskoristivost, privukle investicije te pružila bolja usluga građanima, poduzetnicima i investitorima“, zaključio je Filipović.

Nakon sastanka održanog u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, delegacija je posjetila Riperaj, prostor kojim upravlja KD Čistoća, a u kojem građani mogu popravljati određene stvari umjesto njihovog bacanja čime se smanjuju količine otpada.
Delegaciju koja je u sklopu svog studijskog putovanja posjetila i Rijeku čine gradonačelnici i predstavnici Gradskih vijeća gradova Staro Nagorichane, Berovo, Općina Centar, Rosoman, Kriva Palanka, Valandovo, Gostivar, Probishtip i Kruševo.