2. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održana je 14.07.2017. godine u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Dnevni red

  1. Točka 1.

  2. Točka 2.

  3. Točka 3.

  4. Točka 4.

  5. Točka 5.

  6. Točka 6.

  7. Točka 7.

  8. Točka 8.

  9. Točka 9.

  10. Točka 10.