29. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održat će se 18. srpnja 2024. godine u 9,00 sati u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16

Dnevni red

 1. Točka 1.

  Izbori i imenovanja - Napomena: materijal za ovu točku dnevnog reda dostavit će se naknadno

 2. Točka 2.

 3. Točka 3.

 4. Točka 4.

 5. Točka 5.

 6. Točka 6.

 7. Točka 7.

 8. Točka 8.

 9. Točka 9.

 10. Točka 10.

 11. Točka 11.

 12. Točka 12.

 13. Točka 13.

 14. Točka 14.

 15. Točka 15.

 16. Točka 16.

 17. Točka 17.

 18. Točka 18.

 19. Točka 19.