8. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održana je 29.03.2018. godine u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Dnevni red

 1. Točka 1.

  Izbori i imenovanja

 2. Točka 2.

  Prijedlog nije prihvaćen

 3. Točka 3.

  Prijedlog nije prihvaćen

 4. Točka 4.

 5. Točka 5.

 6. Točka 6.

 7. Točka 7.

 8. Točka 8.

 9. Točka 9.