Krajem prosinca 2017., HŽ Infrastruktura d.o.o., Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Grad Bakar i Općina Matulji potpisali su Sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani.

Riječ je o projektu čija je procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije oko 10 milijuna eura, za koji  HŽ Infrastruktura d.o.o., kao nositelj projekta, ima osigurana bespovratna sredstva iz fondova EU, konkretno iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), u maksimalnom iznosu od 85% posto procijenjene vrijednosti, odnosno 8,5 milijuna eura.

Posao izrade projektne dokumentacije na javnom natječaju dobila je zajednica ponuditelja INSTITUT IGH d.d. i Granova d.o.o. Rok dovršetka izrade projektne dokumentacije je 14.12. 2019. godine.
Ukupni iznos izrade projektne dokumentacije iznosi 33.777.000,00 kuna, a od čega na nacionalnu komponentu otpada 5.066.550,00 kuna.

Sporazumom između HŽ Infrastrukture d.o.o., Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke, Grada Bakra i Općine Matulji utvrđen je način i udio financiranja nacionalne komponente, pa će HŽ Infrastruktura d.o.o. u financiranju izrade projektne dokumentacije sudjelovati s 3.377.700,00 kuna, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka s 591.097,50 kuna, dok će Grad Bakar i Općina Matulji pojedinačno financirati s 253.327.50 kuna.

Izrada projektne dokumentacije obuhvaća izradu studije utjecaja na okoliš, izradu studije izvodljivosti i studiju ekonomske i financijske analize, izradu idejnog projekta s pripadajućim lokacijskim dozvolama te izradu glavnog projekta sa pripadajućim građevinskim dozvolama.