Poduzetnička zona Bodulovo prostire se na 20.000 četvornih metara i podijeljena je u devet parcela od kojih je šest parcela već prodano, a za preostale tri parcele početkom rujna planirano je raspisivanje javnog natječaja za prodaju.

Poduzetnička zona Bodulovo jedan je od infrastrukturnih projekata Grada Rijeke čija je svrha proširenje sustava infrastrukturne potpore malom i srednjem poduzetništvu kroz uspostavu funkcionalne i operativne poduzetničke zone, u potpunosti opremljene suvremenom osnovnom i dodatnom zajedničkom infrastrukturom. Cilj je omogućiti povećanje konkurentnosti  postojećih malih i srednjih poduzetnika, povećati broj novoosnovanih tvrtki te omogućiti nove investicije i porast zapošljavanja.

Radovi na realizaciji projekta trajali su 36 mjeseci, a sada je održana i završna konferencija projekta kojoj su među ostalima prisustvovali riječki gradonačelnik Marko Filipović, pročelnica Odjela za poduzetništvo Grada Rijeke Jana Sertić, pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, pročelnica Odjela za komunalni sustav Maja Malnar, pročelnica Odjela gradske uprave za javnu nabavu Nada Gunjača, voditelj projekta Dario Dobrilović, predstavnici tvrtki koje su kupile parcele u ovoj poduzetničkoj zoni, kao i predstavnici izvođača radova, predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i brojni drugi.

Završna konferencija projekta „Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo“

“Radit ćemo i dalje na jačanju poduzetničke infrastrukture”, poručio je gradonačelnik Filipović

Prema riječima gradonačelnika Filipovića, cilj ovog projekta bio je unaprjeđenje poslovne i poduzetničke infrastrukture na području grada Rijeke, a veseli ga i veliki interes poduzetnika za kupnju ponuđenih parcela. „Razvoj poduzetničke infrastrukture odnosno stvaranje još boljih preduvjeta za razvoj poduzetništva jedna je od bitnih odrednica mojeg mandata i vjerujem da će predstavnici tvrtki koje su parcele već kupili uskoro započeti s radovima. Ovaj projekt posredno će utjecati i na otvaranje novih radnih mjesta u gradu. Koliko god to bude bilo moguće razmatrat ćemo mogućnosti daljnjeg širenja zone, kao i mogućnosti izgradnje ovakvih poduzetničkih zona i na drugim lokacijama, unatoč skučenom prostoru grada koji se prostire na svega 44 četvorna kilometra, također uz pomoć europskih sredstava i resornog Ministarstva“, rekao je Filipović i čestitao okupljenim poduzetnicima kao i svim ostalim sudionicima uključenima u realizaciju ovog projekta.

Tvrtke koje su licitacijama ostvarile pravo na kupnju građevinskih čestica uglavnom imaju sjedište u Rijeci ili u okolici Rijeke te se bave prerađivačkom industrijom ili dolaze iz područja stručnih znanstvenih i tehničkih djelatnosti, inženjerstva, projektiranja i tehničkog savjetovanja te sličnih djelatnosti.

Od ponuđenih devet parcela, usmenim nadmetanjem prodano je šest, a sve su izlicitirane po značajno većoj cijeni od početne.

Za preostale tri parcele natječaj se planira objaviti 7. rujna 2022. i to po principu zatvorenih ponuda.

Nakon pripreme terena, sredstva za uređenje komunalne infrastrukture osigurana putem EU projekta

Aktivnosti na realizaciji Poduzetničke zone Bodulovo započele su izradom Programske studije Zone, koja je bila temelj za izradu prostorno-planske dokumentacije, odnosno koncepta uređenja zone.

Nakon što je završila cjelovita priprema terena, u što je uloženo oko 8 milijuna kuna proračunskih sredstava, Grad Rijeka je 2017. godine projekt prijavio na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom ‘Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona’. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u lipnju 2019. godine, prema kojem ukupna vrijednost projekta iznosi 11.258.233,00 kuna, od čega je 5.710.343,18 kuna bespovratnih EU sredstava osigurano iz Europskih strukturnih fondova – Europskog fonda za regionalni razvoj putem Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’. Preostala sredstva za sufinanciranje projekta osigurao je Grad Rijeka.

Završna konferencija projekta „Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo“

Srđan Škunca, Jana Sertić i Marko Filipović

Projekt je u prosincu 2020. godine prijavljen i na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu, te je u studenom 2021. potpisan Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekata s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 2.336.049,49 kuna. Sukladno tome, Grad Rijeka je za projekt Poduzetnička zona Bodulovo ukupno povukao preko 8 milijuna kuna EU sredstava.

U veljači 2021. godine potpisan je Ugovor o izgradnji komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo i spajanje na postojeću infrastrukturu s izvođačem radova GP KRK d.d. i KD Vodovod i kanalizacija. Radovi na izgradnji komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo završeni su nakon 16 mjeseci, odnosno krajem lipnja 2022. godine, čime je poduzetnicima na raspolaganje stavljeno devet građevnih čestica ukupne površine oko 20.000 četvornih metara, zasebnih veličina od 1.000 do 8.500 m2. Radovi su obuhvaćali izgradnju 872 metara oborinske odvodnje, 496 metara vodovoda, 686 metara fekalne odvodnje, 1.300 metara javne rasvjete, 3.590 metara niskonaponske i srednjenaponske distribucijske električne mreže, 690 metara plinovoda te crpnu stanicu za vodu. Pored toga, izgrađeno je više od 2.000 kvadrata površine nogostupa te je asfaltirano  6.318 m2 kolničke površine prometnice.

U siječnju 2021. godine Grad Rijeka je putem Odjela za poduzetništvo raspisao Poziv na iskazivanje interesa za kupnju građevnih čestica, odnosno namjera investiranja i poslovanja u Poduzetničkoj zoni Bodulovo te je već tada ograničio spektar djelatnosti koje će poslovati u Zoni, upravo na one u kojima vidi budući gospodarski razvoj na području grada.

U lipnju 2022. raspisan je Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke – 9 građevnih čestica u zoni Bodulovo za koji su poduzetnici pokazali veliki interes.

Završna konferencija projekta „Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo“

Završna konferencija okupila je i predstavnike tvrtki koje su kupile parcele u zoni Bodulovo

Početna kupoprodajna cijena građevinske čestice iznosila je 61 EUR/m². Natječaj se provodio u dvije faze: prijava za pristup licitaciji, za koju je javno otvaranje pisanih prijava provedeno 29. lipnja 2022. godine, nakon čega je provedena analiza i ocjena pristiglih prijava, te je 5. srpnja 2022. održana licitacija.

Projekti, programi i mjere Grada Rijeke za poticanje razvoja poduzetništva

Od programa RInovatoRI, u okviru kojeg se stječu rane poduzetničke i istraživačke vještine i stvara poduzetnički mindset kod osnovnoškolaca, preko Startup inkubatora koji pruža podršku fizičkim osobama koje žele postati poduzetnici, pa do poduzetničkih inkubatora – Poduzetnički inkubator za uslužne djelatnosti Torpedo, Poduzetnički inkubator za aditivne tehnologije – Proizvodni park Torpedo s programima virtualne inkubacije, postinkubacije i akceleracije te budući inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju Energana, Grad Rijeka omogućuje povoljno okruženje za razvoj poduzetništva, od prvih koraka sve do internacionalizacije poslovanja. Poduzetnička infrastruktura, koja podržava pojedince i poslovne subjekte u svim fazama rasta i razvoja, predstavlja samo dio aktivnosti koje Grad Rijeka provodi u korist riječkog poduzetništva. Idući mjesec bit će raspisan Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima grada Rijeke, u svrhu poticanja razvoja poduzetništva, a ukupna vrijednost poziva ove je godine preko 2.800.000,00 kn.

U ožujku 2022. započeli su radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju vrijednosti 28.494.581,87 kn (bez PDV-a) sa zajednicom ponuditelja Lavčević d.d. – Lavčević – Inženjering d.o.o., a radovi se u ovom trenutku odvijaju planiranom dinamikom.

Izvršena je opsežna priprema dokumentacije te su pokrenuta još dva postupka javne nabave: nabava konzultantskih usluga za upravljanje projektom i uspostavu programa edukacije za potrebe projekta te nabava usluge dizajna interijera. Predmetne su usluge u srpnju, odnosno u kolovozu i ugovorene, te se krenulo s njihovom realizacijom. Pružatelj usluge dizajna interijera izradit će projekt unutrašnjeg uređenja Inkubatora i pripremiti tehničke specifikacije osnovne opreme, dok će pružatelj konzultantskih usluga upravljanja projektom i uspostave edukacijskih programa osmisliti edukacijske programe koji će se provoditi u budućem Inkubatoru  (iz tematskih područja: poduzetničke vještine, Internet stvari, umjetna inteligencija, IT vještine, razvoj video igara, foto i video produkcija), pripremiti projektni zadatak za nabavu usluge provođenja edukacija i mentorstava po izrađenim edukacijskim programima te pripremiti tehničke specifikacije specijalizirane opreme koja se nabavlja za potrebe opremanja robotičke radionice, AI i IoT laboratorija te gaming učionice. Početak Postupka javne nabave za podatkovni centar (Data centar) inkubatora očekuje do kraja godine.

RiHub u punom pogonu

RiHub centar stavlja na raspolaganje svoje prostorne kapacitete poduzetnicima, digitalnim nomadima, organizacijama, udrugama i to potpuno besplatno. Riječ je o besplatnom co-working prostoru kroz koji je u prvih 6 mjeseci 2022. prošlo oko 150 korisnika iz preko 20 zemalja svijeta, te o konferencijskoj dvorani koja se stavlja na raspolaganje organizatorima iz različitih područja interesa za evente različitih namjena. Time Grad Rijeka facilitira poduzetničke, poslovne, kulturne, edukativne, civilne i mnoge druge inicijative, čineći život u Rijeci bogatijim i potpunijim.

Novi programi Startup inkubatora

Obzirom da je prostor RiHub-a omogućio Startup inkubatoru izvrsne prostorne i infrastrukturne mogućnosti, od 2022. uvedena su, uz redovni inkubacijski program, dva nova programa. Riječ je o programima Startup Lite i Startup Creative.

Startup Lite predstavlja sažetak inkubacijskog programa u kojem su zastupljene najznačajnije teme namijenjene poduzetnicima početnicima i budućim poduzetnicima, dok je Startup Creative je namijenjen poduzetnicima i budućim poduzetnicima iz područja kulturnih i kreativnih industrija (KKI). Cilj oba programa je unaprjeđenje poduzetničkih kompetencija, znanja i vještina te pružanje uvida u poduzetničku praksu.

Programi Startup Lite i Startup Creative otvorenog su tipa i dostupni su svim zainteresiranim osobama i poduzetnicima potpuno besplatno. U proljetnom ciklusu na njima je sudjelovao 291 polaznik. Drugi ciklus Startup Lite bit će proveden u rujnu 2022., dok je Startup Creative planiran za prosinac ove godine.

Ponovni rast Rijeke na globalnoj ljestvici startup ekosustava StartupBlink

Rijeka je drugi najbolji grad u Hrvatskoj za razvoj startupova, prema ocjeni globalne platforme za mapiranje i analizu startup ekosustava StartupBlink u svom godišnjem izvješću ‘The Global Startup Ecosystem Index Report 2022’. Rijeka se, prema analizi ove ugledne svjetske platforme, smjestila odmah iza Zagreba, napredujući u odnosu na 2021. za još jedno mjesto na nacionalnoj razini te još 10 mjesta na regionalnoj razini, što je smješta na 32. mjesto u istočnoj Europi. Uspjehu Rijeke doprinose startup-ovi sa sjedištem u Rijeci, a ove ih je godine na platformi registrirano ukupno 31, među kojima su i bivši korisnici Startup inkubatora Grada Rijeke te uspješna poduzeća mentora koji sudjeluju u radu inkubatora. Pored startupova, kvalitetu riječkog startup ekosustava određuju i dva coworking prostora na raspolaganju poduzetnicima – RiHub i coworking prostor u Riječkoj razvojnoj agenciji Porin, te pet organizacija koje pružaju podršku i razvojni okvir poduzetništvu u Rijeci. Među njima se nalaze četiri organizacije Grada Rijeke – Startup inkubator, RRA Porin s Proizvodnim parkom Torpedo i Centar kompetencija za pametne gradove Smart Ri te jedna organizacija Sveučilišta u Rijeci – znanstveno-tehnologijski park Step Ri. Prema analizi StartupBlinka, Rijeka je idealno mjesto za osnivanje i razvoj startupova iz područja energetike i okoliša, IT (software/data) te društvenih aktivnosti i slobodnog vremena. Od 2019. do danas, riječki je startup ekosustav napredovao za ukupno 84. mjesta na globalnoj ljestvici i nalazi se na 450. mjestu u svijetu.

Europski fond za regionalni razvoj