Nakon drugog natječaja za prodaju čestica u Poduzetničko zoni Bodulovo, i posljednje tri parcele pronašle su svoje kupce, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Odluka o prodaji dvije čestice namijenjene izgradnji građevina poslovne – pretežito uslužne namjene, budući da vrijednost ponude prelazi milijun kuna, bit će predmet rasprave i odlučivanja Gradskog vijeća, dok je o prodaji treće lokacije odluku donio gradonačelnik. U sva tri slučaja postignuta je veća kupoprodajna cijena od početne, koja je iznosila 61 eura/m².

Na Gradskom vijeću će se naći odluka o prodaji najveće čestice u Poduzetničkoj zoni Bodulovo, veličine 8.547 m², a među tri pravovaljane ponude najbolju je dala tvrtka Parkovi plus iz Rijeke. Tvrtka je ponudila 75,01 EUR/m², odnosno ukupno 641.110,47 eura za lokaciju na kojoj namjerava obavljati djelatnost proizvodnje gotovih metalnih proizvoda s pratećim djelatnostima.

Gradsko vijeće odlučivat će i o prodaji druge parcele, veličine 3.159 m², za koju je između dvije pravovaljane ponude povoljniju ponudu dala tvrtka Kontra iz Rijeke. Tvrtka je ponudila 76 EUR/m², odnosno ukupno 240.084,00 eura, a na parceli će podignuti pogon za proizvodnju i prodaju sustava za zaštitu od sunca.

Odlukom gradonačelnika čestica veličine 1.029 m² prodana je tvrtki Ante-Inženjerstvo iz Zmijavaca, čija je ponuda od 106 EUR/m², odnosno ukupno 109.074,00 eura ocijenjena najpovoljnijom između tri pravovaljane ponude. Tvrtka će u Poduzetničkoj zoni Bodulovo obavljati djelatnost tehničkog ispitivanja i analize.

Zasađena stabla u Poduzetničkoj zoni Bodulovo

Zasađena stabla u Poduzetničkoj zoni Bodulovo

„Drago mi je da smo i ovaj projekt priveli kraju i odabrali poduzetnike koji su ponudili najbolje uvjete za kupnju parcela na kojima će razvijati svoje poslovne ideje, a samim time i otvoriti nova radna mjesta. Na početku mandata najavili smo da nam je fokusu poduzetništvo, koje ćemo podržavati i razvijati kroz program poticanja poduzetništva“, kazao je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović.

Podsjetio je kako je dio programa poticanja poduzetništva razvoj poduzetničke infrastrukture, kao i dodjela nepovratnih subvencija poduzetnicima kroz javni poziv, koji je upravo završio. Ukupni iznos za subvencije poduzetnicima u protekloj godini povećan je za 500 tisuća kuna, a povećanje sredstava planira se i u prijedlogu gradskog proračuna za 2023. godinu.

Podsjetimo, u Poduzetničkoj zoni Bodulovo uređeno je devet lokacija za izgradnju građevina poslovne namjene, ukupne površine od 19.694 m². Poduzetnička zona Bodulovo jedan je od infrastrukturnih projekata Grada Rijeke čiji je cilj proširenje sustava infrastrukturne potpore malom i srednjem poduzetništvu. Nakon što je Grad Rijeka pripremio teren, u što je uloženo oko 8 milijuna kuna proračunskih sredstava, pokrenut je 11,2 milijuna kuna vrijedan projekt uređenja komunalne infrastrukture, od čega je nešto više od 8 milijuna čine bespovratna sredstava iz EU fondova. U sklopu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti u Poduzetničkoj zoni Bodulovo nedavno je zasađeno dvadeset stabala melije, koja će kroz nekoliko godina stvoriti pravi drvored i učiniti ugodnije poslovanje u zoni.

Poduzetnicima je namijenjena i internet platforma Enter Rijeka, koju razvija Odjel za poduzetništvo. Cilj platforme, koja bi se trebala pustiti u rad u prosincu, jest pružiti informacije o postojećim i planiranim kapitalnim projektima na području grada Rijeke, poslovnom okruženju te mogućnostima, prilikama i uvjetima relevantnim za ulazak u urbani ekosustav, kao i omogućiti povezivanje i umrežavanje s dionicima riječkog poslovnog, znanstvenoistraživačkog, javnog i civilnog sektora temeljeno na specifičnim potrebama investitora i subjekata kojima je interes djelovati, poslovati i/ili ulagati na području Rijeke.

24. gradonačelnikov kolegij

24. gradonačelnikov kolegij

Za sufinanciranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Rijeke u školskoj godini 2022./2023. izdvojit će se 987.150,00 kuna. S gotovo milijun kuna sufinancirat će se već dobro poznati programi u riječkim osnovnim školama – Građanski odgoj i obrazovanje, zavičajna nastava kroz program Moja Rijeka te programi za darovitu djecu (E-matematička učionica i LIADO).

Također, Grad Rijeka će u ovoj školskoj godini sufinancirati nastavak programa Policijske uprave primorsko-goranske “Zajedno više možemo” u riječkim osnovnim školama. Radi se o programu primarne prevencije zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja.

Uz potporu Grada Rijeke provest će se projekt “Akcija za 5!” Udruge Delta, ove godine posvećen temi  „Prostori za mlade“. Cilj ovoga projekta, koji se provodi već 17 godina, jest pružanje mogućnosti mladim ljudima između 14 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini.