Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za pravne i imovinske poslove, raspisuje Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke.

Kao krajnji rok za dostavu prijava utvrđuje se 22. srpnja 2019. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje prijava izvršit će se dana 22. srpnja 2019. godine u 12,00 sati na adresi Titov trg 3, prizemlje, u sali za licitacije.

Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Stan/poslovni prostor s tlocrtom

Korisna površina
u m²

Položaj
na karti
grada Rijeke

Red. br.

Adresa

1.

Slavka Tomašića 6
/stan 3/

41,21

google map

2.

Silvija Bačića 19
/stan 7/

59,26

google map

3.

Tizianova 16

/stan 4/

55,36

google map

4.

Kalvarija 1

/stan 14/

44,35

google map

5.

Ive Marinkovića 7

/stan 2/

51,76

google map

6.

Tizianova 21

/stan 3/

34,60

google map

7.

Vukovarska 20

/stan 8/

61,65

google map

8.

Zagrebačka 16

/stan 8/1 u 2/3 idealnog dijela/

80,28

google map

9.

Baštijanova 8

/stan 2/

68,76

google map

10.

Braće Branchetta 9

/stan 1/

31,20

google map

11.

Tizianova 12

/stan 3/

61,40

google map

12.

Trg 128. brigade Hrvatske vojske 1

/stan 8 u 19/120 idealnog dijela/

33,42

google map

13.

Frane Mladenića 13

/stan 1/

39,80

google map

14.

Šime Ljubića 6

/stan 3/

57,16

google map

15.

Tizianova 14

/stan 1/

32,05

google map

16.

Ante Kovačića 18

/stan 1/

119,47

google map

 

Skip to content