Grad Rijeka – Odjel za gradsku samoupravu i upravu objavljuje natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto RECEPCIONAR –TELEFONIST (1 izvršitelj/ica) u Grad Rijeku – Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkciju za opće i kadrovske poslove, uz probni rad od 3 mjeseca.

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 28/20 dana 13. 3. 2020.

Rok za podnošenje prijava je do 23. 3. 2020.

Skip to content