K.D. ČISTOĆA – PROGRAM ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA ZA 2020. GODINU
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI

XII

UK

(2)

(16)

16

29

30

13

13

(27)

12

26

9

(9)

23

23

7

7

(21)

21

(3)

4

10

24

9

(23)

(29)

(19)

20

2

2

17

6

6

22

(22)

12

12

26

(26)

10

10

28

(28)

72

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni petkom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu zatražiti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru (tel. 209-939).

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Raspored lokacija za SVIBANJ 2020.

 • 07.svibnja – Krešimirova kod k.br 1
 • 07.svibnja – Dežmanova kod k.br. 10
 • 07.svibnja – Pomerio kod k.br. 21
 • 07.svibnja – Ciottina kod k.br. 6
 • 21.svibnja – Gnambova kod k.br. 2
 • 21.svibnja – Fiorello la Guardie kod k.br. 12

Raspored lokacija za LIPANJ 2020.

 • 03.lipnja – Ive Marinkovića kod k.br. 12
 • 04.lipnja – Pomerio – kod parka Pomerio
 • 04. lipnja – Krešimirova-Beli Kamik (kod “Kineza”)
 • 10. lipnja – Ivana Filipovića kod k.br. 17
 • 10. lipnja – Ive Marinkovića kod k.br. 4
 • 24.lipnja – 1. maja kod k.br. 26
 • 24.lipnja – Fiorello la Guardie kod k.br. 1a

Raspored lokacija za SRPANJ 2020.

 • 09.srpnja – Gnambova kod k.br. 2
 • 09. srpnja – 1. maja kod k.br. 34
 • 23. srpnja – Ciottina nasuprot k.br. 25
 • 29. srpnja – Ivana Rendića kod k.br. 6

Raspored lokacija za KOLOVOZ 2020.

 • 19. kolovoza – Slaviše Vajnera Čiče kod k.br. 4
 • 20. kolovoza – kod parka Pomerio
 • 20. kolovoza – Krešimirova-Beli Kamik (kod “Kineza”)

Raspored lokacija za RUJAN 2020.

 • 02. rujna – Ive Marinkovića kod k.br. 2
 • 02. rujna – Trg 128. brigade HV
 • 02. rujna – Pomerio kod k.br. 29
 • 02. rujna –
 • 17.rujna – Krešimirova kod k.br. 1
 • 17. rujna – Krešimirova kod k.br. 12

 Raspored lokacija za LISTOPAD 2020.

 • 22. listopada – Frana Kurelca-Supilova
 • 22. listopada – Ivana Filipovića kod k.br. 15
 • 22. listopada – Ciottina – pješački otok nasuprot ulaza u Prometnu policiju

Raspored lokacija za STUDENI 2020.

 • 12. studenog – Pomerio kod k.br. 5
 • 12. studenog –
 • 12. studenog –
 • 12. studenog –
 • 26. studenog –
 • 26. studenog –
 • 26. studenog –

 

 

 

Odvoz glomaznog otpada u količini do 2 m³ jednom godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge

Krupni (glomazni) otpad fizičkih osoba iz kućanstava u količini do 2m³ prikuplja se bez naknade jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika.

Zahtjev za odvoz glomaznog otpada prema KD Čistoća d.o.o. Rijeka s područja Grada Rijeke može se podnijeti ispunjavanjem obrasca zahtjeva za odvoz glomaznog otpada.

Ispravno popunjen obrazac spremite na svoje računalo te prilikom slanja učitajte (Upload) dokument putem rubrike za slanje.

Uz navedeno, popunjeni obrazac se može dostaviti:

 • na mail: glomazni.otpad@cistoca-ri.hr
 • poštom na adresu KD Čistoća, Dolac 14, 51000 Rijeka
 • predati osobno u KD Čistoća, u šalter sali, Dolac 14

Za pitanja vezana uz odvoz glomaznog otpada i pomoć pri popunjavanju obrasca dostupan je telefon (051) 374 730.

Reciklažna dvorišta

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga 091 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin 091 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Zbrinjavanje građevnog otpada iz kućanstva

Građevni otpad iz svog kućanstva koji nastaje održavanjem i manjim popravcima, u količini ne većoj od 200 kilograma, može se bez naknade zbrinuti u reciklažnim dvorištima Mihačeva draga i Pehlin kojima upravlja KD Čistoća d.o.o. Rijeka, maksimalno jednom u 6 mjeseci.

Propisi koji se odnose na odvoz komunalnog i krupnog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke – neslužbeni pročišćeni tekst, Izmjene i dopune (Službene novine Grada Rijeke 9/19 i 22/19)