U ovoj arhivi možete pronaći sve zapisnike sa sjednica vijeća MO kao i zapisnike sa zborova građana složene po rednim brojevima odnosno datumu održavanja.

Za čitanje i spremanje dokumenata potreban vam je Adobe Acrobat Reader besplatni čitač PDF dokumenata.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Brajda-Dolac 2019.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Brajda-Dolac 2018.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Brajda-Dolac 2017.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Brajda-Dolac 2016.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Brajda-Dolac 2015.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Brajda-Dolac 2014.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Brajda-Dolac 2013.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Brajda-Dolac 2012.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Brajda-Dolac 2011.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Brajda-Dolac 2010.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Brajda-Dolac 2009.

Skip to content