dr. sc. TEA ČALJKUŠIĆ-MANCE – predsjednica, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST
ZVONIMIR GRŽETA – zamjenik predsjednice, PGS, LISTA RI, AM, LABURISTI
VIKTOR MERLE – član, SDP, HSU, ARS
MIOMIRA MILOVANOVIĆ – član, HNS, ZS
SUADA SHAHINI – član, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST

Napomena: pripadnost kandidacijskoj listi na dan izbora 19.10.2014.