Udruga za terapijsko jahanje “Pegaz” pokrenula je prvi program terapijskog jahanja za djecu i osoba s posebnim potrebama koji se provodi pomoću konja, na području Primorsko-goranske županije. Poligon za terapijsko jahanje smješteno je u Draškoj dolini na Orehovici, a terapije se izvode vikendom u jutarnjim satima.

Centar za terapijsko jahanje u Draškoj dolini

Što je terapijsko jahanje

Terapijsko jahanje pruža poboljšanje na fizičkom, emocionalnom i socijalnom planu osobnosti. Kao metoda rehabilitacije, rekreacije te sporta provodi se na svježem zraku, u prirodi. Primjenjuje se kod  različitih dijagnoza ili teškoća u razvoju (cerebralna paraliza, mutipla skleroza, mišićna distrofija, autizam, mentalna retardacija, Down sindrom, hiperaktivnost, smetnje govora, vida i sluha, emocionalne smetnje u ponašanju, pedagoška zapuštenost, zlostavljanje i ostalo).

Principi rada u programu terapijskog jahanja u Udruzi “Pegaz”

– timski rad te spremnost na pomoć i suradnju;
– profesionalni pristup u radu s korisnicima (defektolozi, fizioterapeuti, odgojitelji);
– licencirani voditelji programa terapijskog jahanja;
– individualni pristup u radu s korisnicima;
– sigurnost jahača;
– humani odnos prema konjima;

Sjedište udruge:

Strossmayerova 5  51000 Rijeka
www.pegaz-rijeka.hr
E-mail: pegaz.rijeka@gmail.com
Telefon/fax: 051/372-006

M.F.