Podaci porijekla imena korišteni su iz Registra ulica grada Rijeke koji je Grad Rijeka objavio na internetu i koji će se još upotpunjavati obzirom da za neke ulice nema potpunih podataka. Iz registra izvukli smo ulice koje pripadaju Orehovici kako biste brzo i još jednostavnije došli do podataka o vašoj ulici. Ukoliko želite dobiti informaciju o ostalim ulicama grada Rijeke kliknite na Registar ulica grada Rijeke. Podaci sadrže rješenje o imenovanju ulice, podaci toponimskog porijekla podaci o osobama čija imena ulice nose, prethodni naziv ulice, izvor podataka i fotografije osoba čija imena ulice nose.

Sistematizirano je dvanaest ulica, a od toga naziv ulice po imenima osoba nosi pet ulica, ostale nose po zemljopisnim pojmovima ilipo pojmovima vezanim uz povijesne događaje.

Braca

Ulica Grobnička cesta nosi naziv po Gradu Grobniku; utvrđeni grad nastao u razdoblju od 15. do 17. stoljeća, ili ulica Kačjak, šumoviti predjel koji se proteže od Gornje Vežice i Orehovice. Naziv vjerojatno dolazi od riječi kačka što znači zmija. Porijeklo naziva ulice Koporovo nigdje nije zabilježeno. Ulica Petorice streljanih dobila je naziv po četvorici aktivista i jednom omladincu streljanih od talijanskih fašista na cesti Orehovica – Svilno 1942. Filip Marković (1899.); Toma Miculinić (1907.); Alojz Sobotinčić (1896.); Marijan Stilinović (1896.) i Marijan Mavrinac (1921.). Za tu ulicu nedostaje fotografija osoba čija imena ulica nosi.

Kako bismo ulice upotpunili sa još nekim podacima za koje neznamo ili fotografijama pozivaju se građani ukoliko raspolažu istima da ih ukoliko žele dostave.

Potražite svoju ulicu i saznajte porijeklo naziva.

M.F.