Grad Rijeka dala je izraditi programsko idejno rješenje uređenja šetnice Rječina, odnosno uređenje obala od Tvornice papira do mosta Pašac. Međutim ovaj zahtjevan projekt za realizaciju traži dulje vremensko razdoblje i znatna ulaganja, stoga je predložena lokacija ispod Orehovice kao prva faza šetnice Rječine zbog znatno manjih ulaganja i brže realizacije.

Mjesni odbor Orehovica podržava da lokacija ispod Orehovice bude prva faza šetnice kao gradu najbliža oaza specifične biosfere mediteranskih i submediteranskih biljnih i životinjskih zajednica i kao izletište eko parka. Ovaj prijedlog je upućen prema Gradu Rijeci te se očekuje pozitivan odgovor.

Eko park Orehovica

Pitome proširene obale rijeke između kanjona bile su uvjet za izgradnju pogona mlinova koji danas predstavljaju kulturno-povijesnu baštinu i izletnički interes. U ruševnim zgradama moguće je organizirati prateće sadržaje nužne za organizirano izletište.

Ulaz u šetnicu ispod Orehovice i silaz do Rječine danas je moguć postojećim putovima i to ispod mosta Trsat s Lujzinske ceste, povijesni put koji vodi nekoć do gornjeg i donjeg mosta za mlin, drugi put je koji počinje na križanju Donja Orehovica, ispod autobusnog stajališta, a završava na lokalitetu nekadašnjeg Matešićeva mlina.

Povijesni prilaz Žaklju može se bez većih zahvata osposobiti za kolni i pješački promet i prilaz Rječini. Rekonstrukcijom postojećeg puta od ulaza ispod mosta Trsat s Lujzinske ceste do Donje Orehovice te obnova starog donjeg mosta preko Rječine osigurao bi se prilaz do mlina Žakalj.

Stari mlinovi trebali bi se sačuvati na način da se čim prije konzerviraju ruševine u Žaklju i Matešićev mlin.

Za početak bilo bi to sasvim dovoljno, dobio bi se prekrasan eko park u blizini grada na zadovoljstvo svih građana.