Mjesni odbor Sveti Kuzam površine je 53,79 ha i ima 240 stanovnika.

Povezane novosti

Utorak, 31. listopad 2017.

Položen vijenac na centralni križ mjesnog groblja Sv. Kuzam

Povodom blagdana Svih Svetih, 31. listopada 2017. izaslanstvo Grada Rijeke – Jasna Liker pročelnica Odjela gradske uprave za financije, Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Srđan Škunca, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Željko Jurić pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost, položili su vijenac i zapali svijeću na centralnom križu mjesnog groblja Sv. Kuzam.

Više informacija

Srijeda, 11. listopad 2017.

Osposobljavanje za održivu uporabu pesticida

Na temelju Zakona o održivoj uporabi pesticida (N.N., br. 14/14.) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (N.N., br. 142/12.) sve osobe koje koriste sredstva za zaštitu bilja u poljoprivredi, pri održavanju zelenila na javnim i privatnim površinama te one koji proizvode, skladište i prodaju sredstva za zaštitu bilja obvezne su pohađati osposobljavanje za održivu uporabu pesticida.

Više informacija