Spremnici za glomazni otpad – baje, 5 m

 

K.D. ČISTOĆA – PROGRAM ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA ZA 2020. GODINU
MJESNI ODBOR  SVETI KUZAM

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

UK

9

(7)

4

(18)

(17)

(30)

(14)

(19)

(15)

13

(9)

(25)

(2)

(16)

(29) (18)

19

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.

Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Tijekom rujna spremnici će biti postavljeni na sljedećim lokacijama:

  • 09. rujna (srijeda)  – Sv. Kuzam ispred kbr. 51
  • 25. rujna (petak)

Tijekom kolovoza spremnici će biti postavljeni na sljedećim lokacijama:
13. kolovoza (četvrtak):

  • Kod pučke šterne
  • Ketina- raskršće prema gornjim Tijanima

Odvoz glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge

Krupni (glomazni) otpad fizičkih osoba iz kućanstava u količini do 2m³ prikuplja se bez naknade jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta tih Korisnika sukladno rasporedu Davatelja usluge.

Zahtjev za odvoz glomaznog otpada prema KD Čistoća d.o.o. Rijeka s područja Grada Rijeke može se podnijeti ispunjavanjem obrasca zahtjeva za odvoz glomaznog otpada.

Reciklažna dvorišta

KD Čistoća otvorila je na Pehlinu i Mihačevoj dragi reciklažna dvorišta gdje građani mogu potpuno besplatno zbrinuti svoj neopasni otpad.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke – neslužbeni pročišćeni tekst, Izmjene i dopune (Službene novine Grada Rijeke 9/19 i 22/19)