Dvije odluke vezane uz komunalnu naknadu, izrađene u skladu s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, nalaze se do 18. studenog  na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Prijedlozi nove Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade izrađeni su sukladno odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je stupio na snagu 4. kolovoza.

Kako je istaknula pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Irena Miličević, jedna od najvećih promjena u novom zakonu odnosi se na primjenu Općeg poreznog zakona u donošenju rješenja o komunalnoj naknadi.
„Novo zakonsko rješenje donosi beneficije jedinicama lokalne samouprave, jer omogućuje lakšu dostavu rješenja o komunalnoj naknadi i naplatu iste. Konkretno, dostava se vrši na način da pošta dostavlja rješenje dva puta u roku od 24 sata, nakon čega se dostava smatra ispunjenom. Do sada smo s time imali velike probleme, jer je bila sasvim druga procedura, koja je mogla trajati i po nekoliko mjeseci, pa i godina, ukoliko stranka nije željela primiti rješenje,“ kazala je pročelnica Miličević, napomenuvši kako je također, razdoblje za žalbu produljeno na 30 dana, ali žalba, za razliku do sada, više ne odlaže izvršenje.

Rok za donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade kraj studenog

Također, novim je zakonom određeno da vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade, ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom, dok se dosadašnjim zakonskim rješenjem naknada mogla naplatiti samo od korisnika.

Kad se govori o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade, i nadalje će plaćanja biti oslobođeni korisnici pomoći za podmirenje troškova najamnine, hrvatski ratni vojni invalidi te članovi uže obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a zakon je donio novinu da se komunalna naknada neće plaćati na prazne gradske prostore.

Također, ubuduće će se komunalna naknada, iako će se i dalje plaćati na mjesečnoj, utvrđivati na godišnjoj razini, a s time u vezi je izmjena vrijednosti boda komunalne naknade. Vrijednost boda ista je kao i do sada, samo što će biti iskazana na godišnjoj razini i iznosit će 15,24.
„Propis mora biti donijet u imperativnom roku ako se misli primjenjivati u sljedećoj godini, odnosno Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade mora biti usvojena na Gradskom vijeću do kraja studenog, kako bismo mogli izdavati rješenja za iduću godinu. Bez obzira kakva odluka prođe na sjednici Gradskog vijeća, ona mora biti donijeta, bez obzira na sadržaj, jer do kraja veljače moramo izdati preko 85.000 novih rješenja o komunalnoj naknadi temeljem Općeg poreznog zakona, dakle slijedi veliki posao vezano uz izradu, dostavu i zaduženje komunalne naknade,“ kazala je pročelnica Miličević, dodavši kako se u 2019. godini prihod od komunalne naknade planira u visini od 112 milijuna kuna.

Na savjetovanju se nalaze izmjene odluka o komunalnoj naknadi

Na savjetovanju se nalaze izmjene odluka o komunalnoj naknadi

Predložene izmjene broja, područja i koeficijenata zona

Iznos komunalne naknade po četvornome metru površine nekretnine utvrđuje se množenjem vrijednosti boda komunalne naknade te koeficijenata zone i namjene. Dok bi vrijednost boda i trebala ostati ista, predlažu se izmjene koeficijenata zone, kao i broja i obuhvata samih zona.

Pročelnica Miličević je kazala kako se prijedlozi obuhvata zona temelje na prijedlogu izmjena Odluke o komunalnoj naknadi, koji se pred gradskim vijećnicima našao u ožujku ove godine. Predloženo je da se na području grada odredi šest zona za stambene i garažne te šest za poslovne i proizvodne prostore, ovisno o opremljenosti komunalnom infrastrukturom, a područja zona određena su prema granicama mjesnih odbora.

Prema zakonu, prva zona je područje jedinice lokalne samouprave koje je najbolje uređeno i opremljeno komunalnom infrastrukturom, a za to je područje koeficijent zone najviši i iznosi 1,00. Prema prijedlogu koji se nalazi na savjetovanju, prva zona bi obuhvaćala samo područje Korza.

Nacrti Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade nalaze se na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, od 17. listopada do 18. studenog. Sve pristigle primjedbe postat će sastavni dio konačnih prijedloga odluka, koji će biti upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Uspješna realizacija Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2017. godini

Prihvaćeno je izvješće o realizaciji  sedam projekata u okviru „Riječkog programa lokalnog partnerstva“ za 2017. godinu. Uređena su dvorišta triju vrtića i triju škola, među kojima i senzorički vrt Centra za odgoj i obrazovanje na Baredicama te Trg Ivana Klobučarića ispred OŠ Nikola Tesla, kao i okoliš Zavičajnog muzeja na Drenovi te Fitnes park na Mihovilićima na Pehlinu.

Kako je kazala ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević, vrijednost ovih sedam projekata je 467 tisuća kuna, od čega je Grad Rijeka izdvojio 202 tisuće kuna, dok je ostatak od 265 tisuća kuna ostvaren kroz volonterski rad i sponzorstva. Naime, glavni cilj Riječkog programa lokalnog partnerstva upravo je poticanje vijeća mjesnih odbora, udruga i građana na zajedničko sudjelovanje u uređenju okoliša. U 2017. godini doprinos realizaciji projekata dalo je 320 volontera te brojni javni i gospodarski subjekti.

„U proteklih 14 godina Riječki program lokalnog partnerstva pokazao se jako dobrim modelom kojim se potiče građane da se uključuje u projekte na unapređenju kulture življenja u gradu,“ kazao je gradonačelnik Vojko Obersnel, istaknuvši kako se ovaj program nastavlja na tzv. male komunalne akcije, dugogodišnji riječki projekt participativnog budžetiranja.

Tijekom 2018. godine realizirano je ili se nalazi u realizaciji sedam novih projekata, a u studenom se planira raspisivanje Poziva za prijavu prijedloga projekata na Riječki program lokalnog partnerstva za 2019. godinu.

Odluka o zajedničkoj nabavi antivirusnog softvera

Gradonačelnik je donio zaključak o provođenju zajedničke nabave anvirusnog softvera za potrebe Grada Rijeke, komunalnih društava Autotrolej i  Čistoća te trgovačkih društava Poslovni sustavi, Rijeka plus, Rijekapromet i Rijeka 2020. Ukupna procijenjena vrijednost obnove licenci antivirusnog programa iznosi 130 kuna bez PDV-a.
„U eri elektroničkog poslovanja i činjenice da su svi poslovni procesi prebačeni u digitalni format, važno je razmišljati o zaštiti, i to ne samo od virusa, već i mogućeg neovlaštenog prodora u baze podataka. Stoga je neophodna nabava profesionalnog softvera, kako to u segmentu pojačane zaštite podataka, propisuje i EU,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, pozdravivši koncept zajedničke nabave, koji podrazumijeva, kako standardizaciju korištenja softvera tako i zaštite podataka.

Skip to content