Savjetovanje o nacrtu prijedloga dopune Odluke o komunalnoj naknadi ostaje otvoreno do 3. ožujka, a Savjetovanje o nacrtu prijedloga dopune Odluke o grobljima do 5. ožujka.

Prijedlog dopune Odluke o komunalnoj naknadi

Komunalna naknada je zakonska obveza utemeljena na Zakonu o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18110/18 i 32/20) i Odluci o komunalnoj naknadi (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/196/2011/20 i 16/20), a nastaje od dana utvrđenog rješenjem o obvezi njenog plaćanja i o visini komunalne naknade.

Novopredloženim aktom predviđa se značajno djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za obveznike komunalne naknade djelatnosti iz područja informatičke tehnologije (IT sektor) i proizvodne i/ili prerađivačke djelatnosti što bi trebalo rezultirati uštedama i smanjenjem troškova poslovanja i poboljšanjem investicijske klime u gradu.

Prijedlog dopune Odluke o grobljima

Novopredloženim aktom predlaže se nova dopuna koja se tiče osoba koje su prije Zakona o grobljima (“Narodne novine” broj 19/98, 50/12 i 89/17) iz 1998. godine dobile grobna mjesta na korištenje na do tada maksimalnih 30 godina. Sukladno Zakonu i Odluci o grobljima (“Službene novine Grad Rijeke” broj 4/19), po isteku 30 godina, te su osobe mogle i mogu zatražiti dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme pri čemu im se naplaćuje naknada formulirana u Zakonu i Odluci.

Predložena dopuna ukida iz Odluke tu naknadu specifično za one osobe koje imaju sklopljen ugovor o korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme i koje se smatraju korisnikom grobnog mjesta do isteka roka utvrđenog u ugovoru o korištenju grobnog mjesta.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja. Proučite navedene prijedloge odluka i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi obje odluke bile što kvalitetnije u konačnici formirane.