Grad Rijeka razvio je novu uslugu na Informacijskom servisu Grada Rijeke kojim se ubrzava i pojednostavljuje postupak podnošenja Zahtjeva za odgodu i/ili oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, jednu od mjera Grada Rijeke za pomoć gospodarstvenicima pogođenim epidemijom koronavirusom.

Informacijski servis Grada Rijeke razvijen je u sklopu e-Uprave, a  namijenjen je za personalizirane e-usluge građanima koji tako mogu iz svog doma obaviti brojne usluge koje im nudi Grad Rijeka. Besplatnom i jednostavnom prijavom na ISGR građani korisnici imaju mogućnost on-line pristupa računima objedinjene naplate troškova stanovanja (voda, odvoz smeća, komunalna naknada, očitanje plinomjera itd.), uvid u stanje kredita za kupnju stana, te uvid u dokumente i porezna rješenja koja tvrtkama izdaje gradska uprava. Pri korištenju aplikacije osigurana je najviša razina privatnosti podataka.

Informacijski servis Grada Rijeke

Informacijski servis Grada Rijeke

Registracija na ISGR je besplatna i jednostavna. Korisnik upisuje svoje osobne podatke, te sam odabire svoje korisničko ime i lozinku za prijavu u sustav.

Svaka usluga predstavljena je opisom, uputom na koji način se podnosi zahtjev za njenim korištenjem i kontakt podacima nadležnog odjela, odnosno onih osoba koje su zadužene za njeno pružanje. U pravilu je uz opis priložen i odgovarajući obrazac koji postoji za većinu usluga.

Najnovija usluga, namijenjena poduzetnicima, je automatizacija Zahtjeva za odgodu plaćanja i/ili oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Obrazac i kompletna e-Usluga razvijena je u roku od 4 dana od prvog prijedloga do publiciranja na portalu, a vrijeme potrebno za popunjavanje obrasca iznosi 5-10 minuta kada podnositelj ima pripremljene sve priloge.

 Ova e-Usluga je u potpunosti integrirana s uredskim poslovanjem Grada Rijeke, što znači da kada se podnese zahtjev putem informacijskog servisa, on direktno dolazi na e-mail zaduženoj osobi u komunalnom sustavu te istovremeno dobije klasu i urudžbeni broj te je na taj način dostupan s jedne strane djelatniku komunalnog sustava za daljnje postupanje, te s druge strane, podnositelju prijave za praćenje rada na predmetu putem aplikacije e-Uredi.

Nakon provedenog postupka podnositelj će elektroničkim putem dobiti obavijest. Od 16. travnja 2020. godine, kada je započelo podnošenje zahtjeva za odgodu plaćanja i/ili oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, do danas, 24. travnja, putem ove usluge pristiglo je 130 zahtjeva građana.

U tijeku je integracija ISGR sustava sa sustavom e-Građani kako bi sve usluge bile dostupne i putem tog sustava. Sljedeći korak je stavljanje u funkciju e-Pristojbe kojom će u digitalnom obliku građanima biti dostupne i one usluge koje sada zahtijevaju biljege.

Razvoj e-Uprave je u strateškim ciljevima Grada Rijeke jer se želi poboljšati kvaliteta života građana, s aspekta zdravlja, stanovanja, obrazovanja, kulture i sporta. Projekt e-Uprava bez papira i šaltera za cilj ima povećati broj korisnika e-Usluga kako bi se smanjili dolasci na šaltere gradske uprave na način da se što više usluga digitalizira i bude dostupno putem portala, aplikacija i servisa.

E-Upravom u Gradu Rijeci upravlja Zavod za informatičku djelatnost, putem Službe za e-Upravu, koja razvija i provodi projekte vezane uz e-Usluge, otvorene podatke, e-Uključivost i edukaciju građana. Povezivanje e-Usluga s integralnim informacijskim sustavom Grada Rijeke je u nadležnosti Direkcije za informatičke sustave.