Od 6. kolovoza do 30. rujna 2019. temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke traje akcija zaprimanja zahtjeva građana za dodjelu poklon-bona učenicima osnovnih škola za nabavu školskih knjiga u školskoj 2019./2020. godini.

Zahtjevi uz prateću dokumentaciju podnose se radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5.

Korisnici će uz predočenje poklon-bona moći preuzeti školske knjige do 30. rujna 2019. u jednoj od riječkih knjižara (popis u privitku poklon-bona).

Koja je visina iznosa poklon-bona? Tko može ostvariti pravo na pomoć?

Poklon-bon u iznosu od 375 kn za školske knjige učenika  od 1. do 4. razreda OŠ te od 700 kn za školske knjige učenika  od 5. do 8. razreda OŠ može ostvariti dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.

Poklon-bon u iznosu od 250 kn za školske knjige učenika od 1. do 4. razreda OŠ te od 500 kn za školske knjige učenika od 5. do 8. razreda OŠ može ostvariti:

 • dijete iz kućanstva koji ispunjavaju socijalni uvjet (učenik koji ostvaruje pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka),
 • dijete iz kućanstva koji ispunjava uvjet prihoda (učenici iz obitelji čiji prosječni mjesečni prihod kućanstva isplaćen u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi sljedeće cenzuse
  • za dvočlano kućanstvo do 5.075,00 kn,
  • za tročlano kućanstvo do 6.825,00 kn,
  • za četveročlano kućanstvo do 8.750,00 kn, te
  • za kućanstvo s više od četiri člana cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 1.225,00 kn),
 • dijete iz jednoroditeljskog kućanstva koju čine  dijete/djeca i jedan roditelj koji sam brine o djetetu/djeci čiji prosječni mjesečni prihod kućanstva isplaćen u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelaze sljedeće cenzuse:
  • za dvočlano kućanstvo do 6.090,00 kn,
  • za tročlano kućanstvo do 8.190,00 kn,
  • za četveročlano kućanstvo do 10.500,00 kn,
  • dok se u brojnijim kućanstvima cenzus povećava za 1.470,00 kn za svakog dodatnog člana i
 • udomljeno dijete.

Navedeni cenzusi prihoda odnose se samo na ostvarivanje prava na poklon bon za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole za školsku godinu 2019/2020.

Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija ovisi o uvjetu na temelju kojeg se ostvaruje pravo na pomoć.

 

Također temeljem Socijalnog programa Grad Rijeka od 26. lipnja do 20. rujna 2019. godine zaprima zahtjeve za podmirenje mjesečnih troškova organizirane marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku učeniku OŠ u 100% iznosu te za dodjelu jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima srednjih škola ili studentima u 2019./2020. godini.