Od 6. kolovoza do 30. rujna 2019. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke organizira akciju zaprimanja zahtjeva građana. Zahtjevi uz prateću dokumentaciju podnose se radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5.

Poklon-bon u iznosu:

 • od 375 kn za školske knjige učenika  od 1. do 4. razreda OŠ,
 • od 700 kn za školske knjige učenika  od 5. do 8. razreda OŠ

može ostvariti:

 • dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.

Poklon-bon u iznosu:

 • od 250 kn za školske knjige učenika od 1. do 4. razreda OŠ,
 • od 500 kn za školske knjige učenika od 5. do 8. razreda OŠ

može ostvariti:

 • dijete iz kućanstva koji ispunjavaju socijalni uvjet (učenik koji ostvaruje pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka),
 • dijete iz kućanstva koji ispunjava uvjet prihoda (učenici iz obitelji čiji prosječni mjesečni prihod kućanstva isplaćen u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi sljedeće cenzuse
  • za dvočlano kućanstvo do 5.075,00 kn,
  • za tročlano kućanstvo do 6.825,00 kn,
  • za četveročlano kućanstvo do 8.750,00 kn, te
  • za kućanstvo s više od četiri člana cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 1.225,00 kn),
 • dijete iz jednoroditeljskog kućanstva koju čine  dijete/djeca i jedan roditelj koji sam brine o djetetu/djeci čiji prosječni mjesečni prihod kućanstva isplaćen u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelaze sljedeće cenzuse:
  • za dvočlano kućanstvo do 6.090,00 kn,
  • za tročlano kućanstvo do 8.190,00 kn,
  • za četveročlano kućanstvo do 10.500,00 kn,
  • dok se u brojnijim kućanstvima cenzus povećava za 1.470,00 kn za svakog dodatnog člana i
 • udomljeno dijete.

Napomena: navedeni cenzusi prihoda odnose se samo na ostvarivanje prava na poklon bon za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole za školsku godinu 2019/2020.

Korisnici će uz predočenje poklon-bona moći preuzeti školske knjige do 30. rujna 2019. u jednoj od riječkih knjižara (popis u privitku poklon-bona).

 

Dokumentacija za dokazivanje uvjeta:

 • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid)

i

 • rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)

ili

 • rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava djeteta na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)

ili

 • rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o udomiteljstvu maloljetnog djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili udomiteljski ugovor (original na uvid i preslika)

ili

 • potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri mjeseca (originali na uvid i preslike):
  • polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
  • zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili platne liste ovjerene od knjigovođe ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • nezaposlen: uvjerenje HZZ-a ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • radno nesposobna odrasla osoba: rješenje HZMO-a o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenja CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini ili doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka i sl.
  • umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
  • kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.