Od 26. lipnja do 20. rujna 2019. godine Grad Rijeka temeljem svog Socijalnog programa zaprima zahtjeve za podmirenje mjesečnih troškova organizirane marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku učeniku OŠ u 100% iznosu te za dodjelu jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima srednjih škola ili studentima u 2019./2020. godini.

Zahtjevi se uz prateću dokumentaciju podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4. i 5.

Podmirenje troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku učeniku OŠ u 2019./2020. godini

Radi se o podmirenju mjesečnih troškova organizirane marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku učeniku OŠ u 100% iznosu. Pravo na podmirenje troškova vrijedi do kraja školske godine.

Tko može ostvariti pravo na pomoć?

Podmirenje troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku može ostvariti učenik osnovne škole ili Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka:

  • dijete koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka,
  • dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka
  • dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete/djeca a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za jednoroditeljsko kućanstvo (cenzus za dvočlano kućanstvo 3480 kn, tročlano kućanstvo 4680 kn, četveročlano kućanstvo 6000 kn, brojnija kućanstva + 840 kn za svakoga dodatnog člana),
  • dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 2900 kn, tročlano kućanstvo 3900 kn, četveročlano kućanstvo 5000 kn, brojnija kućanstva + 700 kn za svakoga dodatnog člana),
  • dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata
  • udomljeno dijete.

Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija ovisi o uvjetu na temelju kojeg se ostvaruje pravo na pomoć.

Novčana pomoć redovitom učeniku srednje škole ili studentu u 2019./2020. godini

Riječ je o jednokratnoj novčanoj pomoći u iznosu od 1 000 kn.

Tko može ostvariti pravo na pomoć?

Jednokratnu pomoć može ostvariti redoviti učenik srednje škole/student:

  • iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka,
  • učenik/student koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegupri Centru za socijalnu skrb Rijeka,
  • učenik/student – dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija ovisi o uvjetu na temelju kojeg se ostvaruje pravo na pomoć.

Od 6. kolovoza do 30. rujna 2019. temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke traje akcija zaprimanja zahtjeva građana za dodjelu poklon-bona učenicima osnovnih škola za nabavu školskih knjiga u školskoj 2019./2020. godini.