Do 18. veljače na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Plana razvoja grada Rijeke 2021.-2027.

Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana Rijeke, koji svoje prijedloge mogu dati putem E-konzultacija Grada Rijeke.

Plan razvoja grada Rijeke za razdoblje od 2021. do 2027. godine nastavlja se na aktualni strateški dokument, Strategiju razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine. U navedenome periodu, a zahvaljujući provedbi spomenutog strateškog dokumenta, Rijeka je doživjela velike i brojne promjene te se profilirala kao pametan grad izvrstan za život i rad. Kako bi se Rijeka nastavila razvijati u tom smjeru, potrebno je izraditi novi strateški dokument koji će biti temelj za razvoj grada u narednom periodu uz viziju Grada do 2030. godine.

Nakon analize podataka o trenutnom stanju grada Rijeke i internih radionica odjela gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada te gradskih ustanova i partnera, kao i koordinacija s radnom skupinom, održane su četiri radionice strateškog planiranja usmjerenih osmišljavanju vizije grada Rijeke do 2030. godine. U radionice su bili uključeni ključni dionici za razvoj grada Rijeke iz privatnog i javnog sektora. Vizija je tako osmišljena kroz analizu četiriju područja određenih kao ključnih za razvoj grada – kvalitetu života i upravljanje gradom, gospodarstvo, promet te infrastrukturu i okoliš. Osim internim snagama, Grad Rijeka je u nacrt prijedloga Plana razvoja osmislio u suradnji s vanjskim stručnjacima, tvrtkom Apsolon strategija.

Nova vizija: Rijeka 2030. – pametan, otvoren i otporan grad

Temeljem podataka i zaključaka prikupljenih na radionicama određeni su vizija grada Rijeke do 2030. godine, temeljna načela razvoja te strateški ciljevi, mjere i aktivnosti usmjereni ostvarenju vizije.

Nova vizija grada Rijeke glasi:

Rijeka 2030. – pametan, otvoren i otporan grad

Vizija Rijeke do 2030. utemeljena je na viziji grada koji sve svoje resurse usmjerava poboljšanju kvalitete života svojih građana dok stvaranjem nove dodane vrijednosti oblikuje i podržava gospodarski razvoj riječkoga područja. U tom kontekstu, određena su tri ključna pojma koja će Rijeku usmjeriti prema 2030. godini i pružiti poticaje za daljnji razvoj.

Temeljna područja te strateški ciljevi Grada Rijeke do 2030. godine usmjereni ispunjenju vizije su:

  1. Živjeti u Rijeci 2030.: Grad raznolikosti, u kojem visoka kvaliteta života proizlazi iz suradnje pametne gradske uprave i angažiranih stanovnika;
  2. Raditi u Rijeci 2030.: Sveučilišni grad za novo doba, gdje napredne tehnologije i kreativna industrija obogaćuju industrijsko nasljeđe;
  3. Povezati Rijeku 2030.: Multimodalno prometno čvorište s održivim i učinkovitim prometnim sustavom;
  4. Sačuvati Rijeku 2030.: Pametan, zelen i čist grad prilagođen potrebama svih građana.

Uz ova temeljna područja i ciljeve, dodan je i horizontalni cilj “Pametna Rijeka 2030.: regionalni hub za jugoistočnu Europu za razvoj i implementaciju pametnih rješenja u upravljanju gradom i gradskom infrastrukturom” koji će se ostvariti aktivnostima i mjerama u sva četiri tematska cilja, podrazumijevajući specifičan pristup, oslonjen na tehnologiju i inovativna rješenja.

Razvoj Rijeke u novom desetljeću promišlja se kroz “model krafne”

Razvoj Rijeke u novom desetljeću promišljamo polazeći od pojednostavljenog “modela krafne”, tj. tzv. “Doughnut economy”. “Model krafne” metaforički postavlja razvoj gospodarstva između unutarnjeg prstena koji određuje minimum potreban za dobar život, a proizlazi iz UN-ovih ciljeva održivog razvoja – od hrane i čiste vode do određenog nivoa smještaja, sanitarne zaštite, energije, obrazovanja, zdravstva, rodne ravnopravnosti i prihoda, te vanjske okoline krafne koji predstavlja ekološki strop koji su odredili znanstvenici, i koji predstavlja planetarne granice sustava preko kojih ljudska vrsta ne bi smjela prijeći, a sa svrhom očuvanja klime, tla, oceana, ozonskog omotača i biološke raznolikosti.

Ovaj dokument jedan je od prvih lokalnih razvojnih planova usklađenih s novim višegodišnjim financijskim okvirom EU i Nacionalnom razvojnom strategijom. U potpunosti je usklađen sa sustavom strateškog planiranja RH, a cilj mu je pristupačno i sažeto široj javnosti predstaviti viziju, ciljeve te mjere i aktivnosti razvoja. Ovim dokumentom Grad Rijeka dobio je kvalitetnu podlogu za strateški i cjelovit pristup razvoju grada kao cjeline. Plan će biti temelj za razvoj pojedinih sektorskih strategija i planova, kao i osnova za proračunsko planiranje, investicijsko planiranje i korištenje sredstava dostupnih iz EU fondova, uključujući sredstava namijenjena integriranim teritorijalnim ulaganjima.

Kako se uključiti u javno savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan na svakom od dva ponuđena savjetovanja, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja.

Smatrate li da su kvalitetno prepoznati izazovi i potrebe, odnosno vizija i prilike za razvoj Rijeke u narednom periodu? Slažete li se s prijedlogom ključnih projekata i aktivnosti za postizanje željenog smjera razvoja?

Uvid u proces izrade Plana razvoja Grada Rijeka 2021.-2027. dostupan je na mrežnim stranicama Grada Rijeke.