Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene tijekom godine objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. Pojedini poslovni prostori namijenjeni su za djelatnost ateliera, za stvaralački rad umjetnika.

Na natječaju mogu sudjelovati:

  • Likovni umjetnik
  • Likovni umjetnik sa završenom Akademijom likovnih umjetnosti ili Akademijom primijenjenih umjetnosti
  • Likovni umjetnik koji samostalno obavlja umjetničku djelatnost
  • Likovni umjetnik sa završenim Učiteljskim, Pedagoškim ili Filozofskim fakultetom (Odsjek/Katedra za likovnu umjetnost)

Natjecatelj je uz prijavu i obaveznu dokumentaciju koja se nalazi u Općim uvjetima natječaja za atelier, dužan priložiti i dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome Akademije likovnih umjetnosti ili Akademije primijenjenih umjetnosti ili Učiteljskog ili Pedagoškog ili Filozofskog fakulteta (Odsjeka/Katedre za likovnu umjetnost) ili dokaz o statusu samostalnog umjetnika (izvornik Potvrde o članstvu u HDLUR-a ili HZSU-a iz tekuće godine).