Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gos­podarenje zemljištem, kao Nositelj izrade dokumenta pro­stornog uređenja za Grad Rijeku, objavljuje da će se održati Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Rijeke.

DO KADA TRAJE JAVNA RASPRAVA?

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke:
Javna rasprava održat će se od 24. srpnja do 27. kolovoza 2019. godine.
Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke:
Javna rasprava održat će se od 25. srpnja do 27. kolovoza 2019. godine.

GDJE SE MOŽE DOBITI UVIDU PRIJEDLOG IZMJENA?

Javni uvid u Prijedloge izmjena i dopuna:
Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke:
od 24. srpnja do 27. kolovoza 2019. godine

Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke:
od 25. srpnja do 27. kolovoza 2019. godine:

  • u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prize­mlju zgrade, svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati,
  • na web stranici Grada Rijeke

JAVNA IZLAGANJA S OBRAZLOŽENJEM PRIJEDLO­GA IZMJENA I DOPUNA

Javna izlaganja s obrazloženjem prijedlo­ga izmjena i dopuna oba plana organiziraju se 25. srp­nja 2019. godine

  • za javnopravna tijela u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju u 11,00 sati,
  • za svu zainteresiranu javnost u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, u 18,00 sati.

GDJE SE MOGU DOBITI DODATNA TUMAČENJA IZLOŽENIH PRIJEDLOGA?

Dodatno tumačenje izloženih Prijedloga iz­mjena i dopuna oba Plana može se dobiti unutar uredovnog vremena za stran­ke: ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 8,30 do 13,00 sati, u prostorijama Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gos­podarenje zemljištem na adresi Titov trg broj 3.

KAKO I DO KADA SE PODNOSE PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA?

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti u pisanom obliku, poštom na adresu Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem ili predati osobno na istoj adresi, u pisarnici, na šalter broj 1, te izjaviti u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, zaključno s 27. kolovozom 2019.