Na javnoj raspravi nalaze se Prostorni i Generalni urbanistički plan Grada Rijeke, a glavna tema ovih ciljanih točkastih izmjena su promjene oblika i površine, kao i detaljniji opis namjene luke nautičkog turizma Porto Baroš, rečeno je na kolegiju gradonačelnika.

Pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca istaknuo je kako se luka nautičkog turizma Porto Baroš nalazi i u postojećem Prostornom planu i GUP-u. Izmjenama i dopunama koje se trenutno nalaze na javnoj raspravi na neki je način projekt uređenja Porto Baroša odvojen od projekta uređenja južnog dijela Delte izgradnjom raznovrsnih gradskih sadržaja.

Također, ovim izmjenama planirano uređenje Porto Baroša se usklađuje sa zakonskom regulativom koja se tiče koncesioniranja i propisima koji reguliraju luke nautičkog turizma. lzmjenom i dopunom Plana izmijenjeni su oblik i površina luke, na način da su površine sjeverno od Senjskog pristaništa uključene u kopneni dio luke nautičkog turizma, istočna granica luke u dodiru s Deltom usklađena s katastarskim česticama, povećan je akvatorij otvaranjem mogućnosti da se plovila vežu i s vanjske strane Sušačkog lukobrana te je iz područja luke isključen dio mora uz korijen Sušačkog lukobrana, potreban za privez katamarana. Navedenim je planirana površina luke od 92.896 m2 povećana na 106.000 m2, od čega kopneni dio luke čini oko 3 hektara, a ostatak otpada na akvatorij.

U suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Konzervatorskim odjelom te Lučkom upravom Rijeka definirani su točni uvjeti gradnje, budući da se na tom području nalaze vrijedni objekti kulturne baštine. Planirani kapacitet luke nautičkog turizma je 350 plovila, a izuzev same marine, prostor Porto Baroša bit će javan, sve s ciljem da se taj prostor u budućnosti poveže s planiranim novim sadržajima na Delti.

Kako se u isto vrijeme provode izmjene i Prostornog plana i GUP-a, njima su utvrđeni uvjeti za provedbu zahvata u prostoru, a sve kako bi se budućem koncesionaru ovog područja olakšala investicija.

Prijedlog obuhvata Porto Baroša u novom GUP-u

Prijedlog obuhvata Porto Baroša u novom GUP-u

Kapacitet luke nautičkog turizma Brajdica definiran na 200 vezova

Govoreći o izmjenama i dopunama Prostornog plana i GUP-a, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je istaknuo kako se po njegovom mišljenju bespotrebno izgubljeno vrijeme, budući da je prostor Porto Baroša i u postojećim planovima definiran kao luka nautičkog turizma.
„No, stručne službe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture inzistirale su na tome da se iz luke nautičkog turizma Porto Baroš isključi dio mora potreban za privez katamarana, iako je to isto ministarstvo nadležno za davanje koncesije,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, istaknuvši kako očekuje da bi se izmjene Prostornog plana i GUP-a pred gradskim vijećnicima mogle naći krajem rujna.

Predložene su i neke druge izmjene i dopune plana, pa je tako unutar riječke luke planirano mjesto za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom (LNG) te je, sukladno traženjima zainteresiranih investitora, definiran kapacitet buduće luke nautičkog turizma Brajdica na oko 200 vezova. Također, ovim izmjenama i dopunama korigiraju se određeni uvjeti gradnje ili rekonstrukcije u građevinskom području naselja i izvan njega.

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke održava se od 24. srpnja do 27. kolovoza, dok će javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke na javnoj raspravi biti otvorena od 25. srpnja do 27. kolovoza. Tijekom tog razdoblja je, osim na web stranicama Grada Rijeke, uvid moguće napraviti i u nadležnom odjelu na Titovom trgu, dok se javno izlaganje s obrazloženjem prijedloga izmjena i dopuna oba plana za građanstvo organizira u četvrtak, 25. srpnja u 18 sati u Gradskoj vijećnici.

Na ove izmjene i dopune moguće je podnijeti prijedloge i primjedbe samo u dijelu koji se tiče ciljanih izmjena, a ne na cjelokupni sadržaj Prostornog plana, odnosno GUP-a.

Izmjene i dopune Prostornog plana i GUP-a posvećene Porto Barošu

Izmjene i dopune Prostornog plana i GUP-a posvećene Porto Barošu

Poklon-bonovi za nabavu obrazovnih materijala za osnovnu školu za socijalno ugrožene obitelji

S obzirom na to da od ove godine država osigurava besplatne udžbenike za sve učenike osnovne škole, Grad Rijeka će pomoć za nabavku školskih knjiga, koja se temelji na gradskom Socijalnom programu, usmjeriti u poklon bonove za nabavku drugih obrazovnih materijala.

Temeljem popisa i cijena drugih obrazovnih materijala na internetskim stranicama škola, poklon-bon za korisnike Socijalnog programa, koji su primatelji zajamčene minimalne naknade iznosi 375 kuna za učenike od 1. do 4. razreda, a 750 kuna za učenike od 5. do 8. razreda.

Korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda, uvjet udomiteljstva i uvjet jednoroditeljstva imaju pravo na poklon-bon u vrijednosti od 250 kuna ako se radi o učeniku od 1. do 4. razreda, odnosno u visini od 500 kuna ako se radi o učeniku viših razreda osnovne škole.

U Gradskom proračunu za ovu svrhu osigurano je 700 tisuća kuna. Kako je kazala pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković, u protekloj školskoj godini poklon bonove je koristio 1051 učenika, a očekuje se da će ove godine broj korisnika biti veći za 20%.

Trg 128. brigade HV-a i Trg Riječke rezolucije postaju pješačka zona

Izmijenjena je Odluka o određivanju javnih parkirališta s naplatom kojom se ukidaju zatvorena javna parkirališta na Trgu 128. brigade Hrvatske vojske i Trgu Riječke rezolucije, pa će ti riječki trgovi postati pješačka zona.

Zamjena zemljišta

Grad Rijeka će s tvrtkom Frutis zamijeniti zemljište na Martinkovcu, na način da će prepustiti dio zemljišta za potrebe formiranja čestice na kojoj će se izgraditi višestambena građevina, dok će Frutis Rijeci prepustiti dio zemljišta potrebnog za izgradnju ceste.