26. sjednica Odbora za kulturu održat će se u ponedjeljak, 3. lipnja 2024. godine u 15,00 sati soba 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

I. Razmatranje materijala za 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvanu za
6. lipnja 2024. godine pod točkama:

2. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu i
projekcija za 2025. i 2026. godinu
5. Prijedlog izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu
20. Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Gradske knjižnice Rijeka i Prijedlog odluke o
davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Rijeka
21. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Muzeja grada Rijeke i Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Muzeja grada Rijeke
22. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

II. Neodgovoreni zaključci Odbora za kulturu

III. Razno

Predsjednica Odbora:
Maša Magzan, v.r.