U utorak, 3. rujna 2019. godine s početkom u 10,00 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16 saziva se 52. gradonačelnikov kolegij.